logo van Alckmaer
Monumenten

Hofje Laurens van Oosthoorn

Laurens van Oosthoorn

Hofje van de Stichting Laurens van Oosthoorn
Kennemerstraatweg 148
Woningen
Gemeentelijk monument                          

Op de gevelsteen van dit opvallende hofje voor drie dames staan de jaartallen 1680 en 1898, met daartussen de naam “Stichting Laurens van Oosthoorn”. Het pand is door de Alkmaarse stadsarchitect G. Looman ontworpen in een fantasierijke neorenaissance stijl. Kenmerkend voor deze stijl is de afwisseling van baksteen met horizontale witte (natuurstenen) banden. Ook de bogen boven de opvallend ingedeelde ramen, die met kleine gekleurde baksteentjes zijn opgevuld, komen vaak voor. De rijke toepassing van de witte geglazuurde bakstenen is bijzonder. Het lijkt wel of de gevel met witte bloemen is bestrooid. Ook de prachtige gietijzeren deurroosters kregen een ‘florale’ vorm. Zou de architect er een vrouwelijk tintje aan hebben willen geven? Het hekwerk langs de straat is authentiek en onderdeel van het beschermde monument.

Het was tot de opkomst van de algemene maatschappelijke en sociale voorzieningen gebruikelijk, dat kerkgenootschappen, maar ook welgestelde burgers, aan liefdadigheid deden. Elke stad had wel enkele hofjes waar óf oude mannen óf oude vrouwen gratis onderdak kregen. Het kwam voor dat deze voorziening werd aangevuld met een jaarlijkse portie brandstof en soms met brood of aardappelen. In dit geval was het een “kintje boter, 30 ton turf en 50 gulden an gelt jaerlyx”..

Bij testament legde de kinderloze notaris en procureur Laurens van Oosthoorn in 1680 vast dat zijn woonhuis op de hoek van de Langestraat en Krebbesteeg tot provenhuis, oftewel liefdadig hofje, voor drie of vier dames bestemd zou worden. Aldus gebeurde en in 1723 werd het huis in de Langestraat nog uitgebreid. Het bleef een hofje van liefdadigheid tot 1848. Toen werd het gesloopt. In 1897 werd aan de Kennemerstraatweg het initiatief voortgezet. Ook hier vond een uitbreiding plaats, waardoor er in plaats van drie, vier dames konden wonen. In 2012/2013 is het pand in opdracht van Van Alckmaer grondig gerestaureerd.  Er zijn 4 woningen gerealiseerd in het betaalbare huursegment. De daglichttoetreding op de 1e verdieping is aanzienlijk verbeterd door het plaatsen van dakkapellen in stijl van het monument. Belangrijk onderdeel van de restauratie is de voorname hal van het pand. Deze is, met respect voor de oorsprong, in stijl gerestaureerd, onder meer door het “houten” van deuren en kozijnen.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl