logo van Alckmaer
Monumenten

Sint Annastraat 12

Sint Annastraat 12Woonhuis
Rijksmonument        

Alkmaar breidde zich in de middeleeuwen uit door langzaam maar zeker steeds kleine stukjes grond aan het Voormeer te onttrekken. Het gebied tussen de Hekelstraat en Sint Annastraat ontstond in de periode tussen 1325 en 1500. De bebouwing zal in eerste instantie heel eenvoudig zijn geweest: huisjes van wilgentenen en klei. Waarschijnlijk werden dat daarna degelijke houten huizen. Omdat het brandgevaar daarmee groot was, werden in de 17e eeuw de houten gevels door stenen buitenmuren vervangen. De binnenconstructie bleef nog tot de 19e eeuw van hout. De schaal van de bebouwing in dit middeleeuwse gebied is nog altijd vrij klein: begane grond, een verdieping en een zolder onder de kap. De verstedelijking die in de 19e eeuw in de Hekelstraat plaatsvond, is aan deze locatie voorbijgegaan.

Er waren veel kleine ambachtswerkplaatsen in de Annastraat. Begin 20ste eeuw was het een verpauperde omgeving. Tegenwoordig is dat beslist anders! Niet alleen de panden staan er prachtig bij, ook de inrichting van de openbare ruimte en dan met name de bestrating levert een grote bijdrage aan de aantrekkingskracht van de Sint Annastraat.

Ook dit 17e eeuws woonhuis is kleinschalig. Het heeft een eenvoudige tuitgevel (de hoekige beëindiging bovenaan). Wel is het bovenste gedeelte van de gevel gestuukt in de vorm van natuurstenen blokken. Dit werd waarschijnlijk in de 19e eeuw uitgevoerd, toen dat technisch mogelijk werd. Het luik duidt erop dat de zolder voor opslag diende. De gietijzeren stangen, zogenaamde sleutelstukken, klinken de gevel vast aan de houten binnenconstructie. Zo blijft alles netjes op zijn plaats.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl