logo van Alckmaer
Monumenten

Sint Annastraat 19, 28, 31

Woonhuizen
Gemeentelijk monument                                

Alkmaar breidde zich in de middeleeuwen uit door langzaam maar zeker steeds kleine stukjes grond aan het Voormeer te onttrekken. Het gebied tussen de Hekelstraat en Sint Annastraat ontstond in de periode tussen 1325 en 1500. De bebouwing zal in eerste instantie heel eenvoudig zijn geweest: huisjes van wilgentenen en klei. Waarschijnlijk werden dat daarna degelijke houten huizen. Omdat het brandgevaar daarmee groot was, werden in de 17e eeuw de houten gevels door stenen buitenmuren vervangen. De binnenconstructie bleef nog tot de 19e eeuw van hout. De schaal van de bebouwing in dit middeleeuwse gebied is nog altijd vrij klein: begane grond, een verdieping en een zolder onder de kap. De verstedelijking die in de 19e eeuw in de Hekelstraat plaatsvond, is aan deze locatie voorbijgegaan.

Er waren veel kleine ambachtswerkplaatsen in de Annastraat. Begin 20ste eeuw was het een verpauperde omgeving. Tegenwoordig is dat beslist anders! Niet alleen de panden staan er prachtig bij, ook de inrichting van de openbare ruimte en dan met name de bestrating levert een grote bijdrage aan de aantrekkingskracht van de Sint Annastraat.

In de Sint Annastraat staan nog drie huizen die in het bezit van Van Alckmaer zijn. Het zijn de nummers 19, 28 en 31. Het is heel waarschijnlijk dat ook in deze panden een bedrijfje of winkel heeft gezeten. Alle drie de panden zijn gerestaureerd. Bij nummer 19 en 28 zijn vooral de puien veranderd. Winkelramen zijn veranderd in gewone resp. 18e- en 19e-eeuwse schuiframen en bij 28 zit de voordeur tegenwoordig niet meer tussen de vensters in het midden, maar links in de gevel. Het geblokte stucwerk van 28 is ook van na die tijd.  Sint Annastraat 31 is wat ingrijpender veranderd. Had het in 1980 nog een 19e eeuws uiterlijk door zijn hoogte en de bijzondere mansardekap, nu is het pand aangepast aan zijn 18e eeuwse omgeving, al zijn de buren links ook 19e eeuws en de buren rechts zelfs laat 20ste eeuws.

 

Sint Annastraat 19 Sint Annastraat 28 Sint Annastraat 31

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl