logo van Alckmaer
Van Alckmaer

Uitenboschstraat 1 t/m 79

Uitenboschstraat 40 woningen
Gemeentelijk Monument

Deze 40 woningen aan de Uitenboschstraat hebben een speciale betekenis voor Van Alckmaer. De in 1912 gebouwde huizen vormen het eerste blokje sociale woningbouw in Alkmaar en zijn de eerste huurwoningen van Van Alckmaer.

Mede op initiatief van Martin Uitenbosch, de oprichter van de rechtsvoorganger van Van Alckmaer, de Vereniging voor Volkshuisvesting Alkmaar (VVA), kwam dit complex tot stand.

VVA is opgericht in 1907 en in de Algemene Vergadering van 23 februari 1912 zegt Uitenbosch in zijn openingswoord:”.. dat nu eindelijk na vijf jaren van voorbereiding de eerste spade in de grond wordt gestoken”.

De spade gaat inderdaad de grond in en er verrijzen veertig arbeiderswoningen op het terrein Oostwijk, het begin van de latere Uitenboschstraat. De eerste steen wordt op 8 mei 1912 gelegd door de heer G. Ripping, burgemeester van Alkmaar.

In het kader van de Herstructurering Overdie zijn de woningen in opdracht van Van Alckmaer gerestaureerd en in 2011 opgeleverd.

Uitgangspunt van deze ingrijpende restauratie was het behouden en waar nodig terugbrengen van de detaillering, zoals de raamindeling, en het vergoten van het woonoppervlak door het toevoegen van een aanbouw aan de achterzijde. Ook is bij deze restauratie de erfscheiding aan de achterzijde meegenomen in het ontwerp.

De volledige isolatie van de schil, het aansluiten van de woningen op het warmtenet van de Huisvuilcentrale en het behoud van de monumentale waarden, betekent duurzaamheid in optima forma. Binnen de regio Alkmaar is dit overigens het eerste complex bestaande bouw dat is aangesloten op de warmtevoorziening HVC.

Een “nieuw” wooncomplex waar niet alleen Van Alckmaer trots op is, maar zeker ook de bewoners en de wijk Oud-Overdie als geheel.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl