logo van Alckmaer
Nieuws uit 2015

Toekomstbestendig wonen bij woon- zorgcentrum De Nieuwpoort

Ondertekening intentieovereenkomst4 dd 27-8-2015

Stichting zorgorganisatie Niko en woningstichting Van Alckmaer voor Wonen hebben de handen ineen geslagen om het huisvestingsaanbod voor alle ouderen in de wijk Alkmaar Zuid kwalitatief toekomstbestendig te maken. Op 27 augustus is door de besturen van beide organisaties de intentieovereenkomst aangaande deze samenwerking en ambitie ondertekend.

De aanleiding is de hervorming van de Wet Langdurige Zorg (voorheen AWBZ), waarbij ouderen met een minder intensieve zorgvraag worden geacht langer thuis te wonen. Daarnaast wil Van Alckmaer voor Wonen dat de kwaliteit van de seniorenwoningen beter aansluit bij de huidige woonwensen van haar huurders. Comfort, veiligheid, duurzaamheid en zelfstandigheid spelen daarbij een grote rol.

In dit kader start Niko, in opdracht van Stichting Huisvesting Nieuwpoort, in het najaar van 2015 met de verbouwing van woon- zorgcentrum De Nieuwpoort. Er komen appartementen bij en bestaande appartementen worden gemoderniseerd. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2018 gereed zijn. De huidige bewoners en hun familieleden zijn door Niko geïnformeerd.

Naast De Nieuwpoort realiseert Van Alckmaer voor Wonen 104 nieuwe zorgwoningen. Van de bestaande 66 aanleunwoningen worden er 37 gerenoveerd en 29 gesloopt. Na de sloop volgt er nieuwbouw van 67 zelfstandige zorgwoningen. Van Alckmaer voor Wonen start medio 2016 met de renovatie. In de loop van 2017 is de sloop van de overige aanleunwoningen met aansluitend de nieuwbouw van de zelfstandige zorgwoningen. De gehele transitie zal in 2019 zijn afgerond. De nieuwe woningen blijven binnen het sociale huursegment. De huidige huurders zijn inmiddels door Van Alckmaer geïnformeerd.

De herhuisvesting van de bewoners zal de komende jaren met de noodzakelijke aandacht en zorg worden georganiseerd. Stichting zorgorganisatie Niko en woningstichting Van Alckmaer voor Wonen gaan vol vertrouwen bouwen aan toekomstbestendig wonen in Alkmaar Zuid voor de ouderen in De Kooimeer, Overdie en het Stadhouderskwartier.

 

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl