logo van Alckmaer
Nieuws uit 2019

Auteur Archief

Verhuurdersheffing aanwenden voor extra CO2-reductie

Duurzaam en betaalbaar wonen is wat woningcorporaties en Urgenda vrijdag 15 februari 2019 tijdens een persconferentie in Den Haag hebben bepleit. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen, huurders helpen aan een lagere energierekening en het kabinet steunen om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

Dat kan met het geld van de huurdersbelasting. Het kabinet heft sinds 2013 een verhuurderheffing aan woningcorporaties. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. We betalen jaarlijks € 1,7 miljard aan de Haagse schatkist. Dat is geld van de huurders!

De corporaties Van Alckmaer voor Wonen, Woonstichting Langedijk, Wooncompagnie en Kennemer Wonen (allen werkzaam in de regio Noord-Kennemerland) betalen gezamenlijk jaarlijks € 26,5 miljoen verhuurderheffing aan het Rijk. Met dat bedrag kunnen zij 550 tot 750 huurwoningen verduurzamen. Daarmee zorgen zij goed voor de aarde en voor de portemonnee van de huurders.

Zelf schoonmaken verlaagt de woonlasten!

Een aantal bewoners van wooncomplex ‘De Nieuwe Duinen’ in Bergen heeft het initiatief genomen om zelf de schoonmaak van het complex uit te voeren. Een initiatief dat wij als woningcorporatie natuurlijk van harte toejuichen. De schoonmaakwerkzaamheden bestaan uit het vegen en dweilen van het trappenhuis, het afnemen van de brievenbussen en het reinigen van de lift. De schoonmaakkosten komen voor deze bewoners te vervallen. Hierdoor dalen de woonlasten! Na één jaar wordt het initiatief met de bewoners en Van Alckmaer voor Wonen geëvalueerd.Heeft u ook een idee om de woonlasten de verlagen? Wilt u bijvoorbeeld samen met uw buren de gezamenlijke tuin onderhouden, de galerij schoonmaken of onderhoud uitvoeren? U kunt altijd bij ons aankloppen met initiatieven voor zelfbeheer. Wij staan open voor ideeën en denken graag met u mee. Als het zover is, maken we samen duidelijke afspraken over het zelfbeheer zodat we van elkaar weten wat we mogen verwachten. 


Nieuw kantoor voor Van Alckmaer aan de Camphuysenstraat

In opdracht van Van Alckmaer en in samenwerking met BRTArchitecten is bouwbedrijf Ooijevaar in februari gestart met het nieuwbouwproject aan de Camphuysenstraat. Er komen 35 energiezuinige sociale huurappartementen met een kantoorruimte op de begane grond.

De appartementen bevinden zich op een heel mooi punt in Alkmaar, dichtbij voorzieningen en uitvalswegen. Het gaat om 25 driekamerappartementen en 10 tweekamerappartementen. De woningen zullen worden geadverteerd op de website van SVNK, vermoedelijk in het derde of vierde kwartaal van 2019. We houden u op de hoogte van de vorderingen via deze site.

Inmiddels zijn de grond- en heiwerkzaamheden gereed en zijn we begonnen met de fundering. De kantoorruimte is bedoeld voor ons nieuwe kantoor. Het huidige kantoor in de Stadstimmerwerf staat in de verkoop bij Bregman Bedrijfsmakelaars.

Opleverfeest De Kroon

Het toekomstbestendige appartementencomplex De Kroon is klaar en dat mocht gevierd worden! Op de plek van de oude aanleunwoningen bij De Nieuwpoort zijn 49 woon- en zorgappartementen gerealiseerd. Voor de verwarming en het warm water zijn de woningen aangesloten op het warmtenet van de HVC. Daarnaast is het gebouw voorzien van zonnepanelen.

Om het gebouw nóg groener te maken kregen de bewoners enkele cadeaus. Projectleider Jan Kamminga van bouwer Dijkstra Draisma en Fons Köster van Van Alckmaer onthulden een nieuw bankje voor in de entreehal. Ook twee palmbomen kregen hier een plekje. Na afloop ontvingen de bewoners een welkomstpakket met een kaartje, Wilhelminapepermunt en De Kroon sleutelhangers gemaakt van zwerfafval. De Plastic Recycle Werkplaats in de wijk Kooimeer produceerde dit duurzame aandenken aan de afronding van het project.

 

Kooimeer schoon, kom óók op 23 maart!

Zaterdag 23 maart steken we samen de handen uit de mouwen om Kooimeer te bevrijden van zwerfafval. Doe mee, trommel iedereen bij elkaar en meld je aan! Samen met partners en bewoners uit de wijk organiseren we diverse acties en activiteiten. Doe je mee of heb je een goed idee voor een speciale actie? Meld je dan aan bij wijkbeheerder Erik Veling, bel (072) 541 0340 of stuur een mail naar 

De Opschoondag Kooimeer is onderdeel van City Clean Up Alkmaar, de grootste stadsschoonmaak van Nederland. Er is een goed programma met wandelroutes, Sup it up, expositie, workshops, plastic/zwerfafval scheiden en ontmoeting. Om 13.30 uur is de opening door wethouder en om 15.30 uur sluiten we af met een hapje en drankje. We verzamelen bij de Plastic Recycle Werkplaats, schoolplein Kardinaal de Jongschool,  Amalia van Solmsstraat 91, Alkmaar.

Oplevering sociale huurappartementen in Molenbuurt

Op maandag 18 februari heeft woningcorporatie Van Alckmaer de sleutels uitgereikt aan de nieuwe bewoners van de 22 sociale huurappartementen in de Molenbuurt in Alkmaar. Woensdag 6 maart is de officiële opening. Een mooie gelegenheid voor de bewoners om elkaar te leren kennen en dit feestelijke moment met elkaar te vieren.

Van Alckmaer voor Wonen heeft deze sociale huurappartementen laten bouwen op de locatie van de oude discotheek Extase in de Molenbuurt. De tweekamerwoningen zijn energiezuinig en hebben een gemiddelde woonoppervlakte van 50 m2. De ontwikkeling sluit aan bij de groeiende vraag naar betaalbare en levensloopbestendige huurwoningen in het centrumgebied van Alkmaar.

Warme ontvangst bij bewoners Mesdaglaan

Leefbare buurten zijn voor u en dus voor Van Alckmaer heel belangrijk. Leefbaarheid en bewonersparticipatie kunnen wij niet van achter ons bureau invullen. Alleen u als huurder kunt aangeven wat nodig is om alle bewoners binnen het complex plezierig te kunnen laten wonen. Om deze behoeften in kaart te brengen, gaan wij op bezoek bij huurders.

In de maanden januari en februari zijn wij gestart met huisbezoeken bij huurders aan de Mesdaglaan. Tijdens het bezoek vragen we hoe het bevalt om aan de Mesdaglaan te wonen en of er zaken zijn die extra aandacht van ons vragen. Ook vragen we of er binnen het portiek sociale contacten met elkaar zijn en of bewoners zich veilig voelen. In juli en augustus gaan we verder met de huisbezoeken en bekijken wij of acties ten behoeve van de leefbaarheid in het complex nodig zijn. Natuurlijk houden wij de bewoners daarvan op de hoogte.

Woonconsulent sociaal beheer Renee van Klompenburg geeft aan dat zij door de bewoners warm is ontvangen. Het wordt gewaardeerd dat wij de tijd nemen om hun verhaal aan te horen. De Mesdaglaan is het eerste complex waar wij dit doen, het is onze ambitie om dit bij steeds meer complexen te doen.

De HBVA is er voor uw belang

 

Ab Elst is de nieuwe voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging van Van Alckmaer. In gesprek met Inge Zwaan, de manager wonen van Van Alckmaer, gaat hij in op de waarde van echt goed contact met de huurders.

Wat doet de HBVA?
Ab: We vertegenwoordigen alle huurders van Van Alckmaer.

Hoe doe je dat? 

Ab: Eerlijk gezegd is het voor mij allemaal nog pril. Ik heb geen ervaring met huurdersorganisaties, maar wel met besturen. Voor mij is het de hoofdzaak om de huurders te bereiken. Ik heb het gevoel dat we niet goed weten wat er leeft onder de huurders. Hoe ervaren zij hun woning en woonomgeving? Daar willen we als bestuur van de HBVA een goed beeld van krijgen. Dat is de grote uitdaging en mijn persoonlijke speerpunt!
Daarnaast denken wij mee en adviseren wij Van Alckmaer. Zo hebben wij laatst adviezen gegeven over de ruil van woningbezit met Woonwaard, over het huurprijsbeleid en het verkoopbeleid. Daarnaast geven we advies aan Van Alckmaer over de jaarlijkse huurverhoging. In de wet is vastgelegd over welke punten de HBVA informatie, advies of instemmingsrecht heeft.

Inge: Ik heb respect voor hoe jullie omgaan met het geven van de adviezen. Het zijn soms behoorlijke ingewikkelde zaken! Het is fijn voor ons dat de HBVA zich daar zo goed in verdiept en meedenkt. Vanuit Van Alckmaer vinden wij het belangrijk om aan de HBVA uit te leggen wat we doen, hoe we het doen, en waarom we bepaalde beslissingen nemen. We nemen het overleg heel serieus. Niet alleen omdat het verplicht is, maar omdat we het écht belangrijk vinden!

Ab, hoe komt het dat je actief bent binnen de HBVA?

Ab: Ik ben begonnen om mee te denken over de werkzaamheden aan de Kooimeerflats. Een buurtbewoner vroeg of ik in de Klankbordgroep wilde. Ik weet niet waarom ze aan mij dacht, zo ben ik er in gerold! Dat was een goede zet, want ik vind het super leuk om te doen. En tja, hoe ben ik dan ook alweer in de HBVA gekomen?


Inge vult aan: Daar heb ik voor gezorgd! Ik zag hoe actief je was in de Klankbordgroep en dacht die moeten we hebben voor de HBVA. In de Klankbordgroep was Ab al een natuurlijk voorzitter en vertegenwoordiger van de groep. Hij is actief in het onderhouden van contacten met medebewoners en goed in het vertegenwoordigen van hun belangen. In zo’n rol is het belangrijk om je ogen en oren open te houden. Dat zag ik bij hem. En Ab is, als het nodig is, kritisch maar wel altijd met respect.

Wanneer kan een huurder bij de HBVA terecht? 

Ab: In principe voor problemen en alle vragen die over het wonen bij Van Alckmaer en de leefomgeving gaan. Maar het is wel goed om te weten dat de HBVA de ‘tweede trap’ is. Stel dat je je vraag bij Van Alckmaer hebt gesteld, en je komt er niet uit of je bent ontevreden over hun antwoord, dan kun je bij ons terecht. Als bestuur kunnen wij een bemiddelende rol spelen.


Inge vult aan: Voor gewone vragen over de woning, reparaties en huurprijs kun je altijd bij Van Alckmaer terecht. Als er dilemma’s zijn, of belangrijke bespreekpunten (bijvoorbeeld duurzaamheid), dan kun je contact opnemen met de HBVA. Zij zijn er voor de belangen van alle huurders. Ik ben blij als de huurdersvereniging voldoende gevoed wordt door de huurders en zich vrij voelt om contact met ons op te nemen en ook kritisch durft te zijn. Zo kan Van Alckmaer de juiste dingen doen. We staan voor laagdrempelige samenwerking. Een belletje, mailtje, appje, elkaar makkelijk weten te vinden. We staan niet tegenover elkaar maar werken aan hetzelfde doel. Wij staan naast elkaar.


Wat wil je bereiken als voorzitter van de HBVA?
Ab: Ik wil bereikt hebben dat alle mensen die bij Van Alckmaer huren een prettige gezonde leefomgeving hebben. Dat gaat zowel om de woning, als om de wijk waarin ze wonen. Ik hoop dat ik dat bij de jaarlijkse ledenvergadering van de leden terugkrijg. Dat zou een prachtig resultaat zijn! Dus: leest u dit interview en heeft u een vraag of issue? Laat het ons weten, dan komen we bij u langs! We gaan het gesprek graag aan!

Inge, wat wil je bereiken met de HBVA?
Inge: Mijn voornaamste belang was om de HBVA weer op volle sterkte te krijgen, en dat we de samenwerking praktisch en leuk houden. Het is niet niks waar je als lid van de HBVA mee te maken krijgt. Van begroting, tot verkoop-, en huurprijsbeleid. Lastige zaken. Het moet ook leuk zijn. De wetgeving heeft het wel ingewikkeld gemaakt. Het is belangrijk dat de HBVA echt contact heeft met huurders. Zo kunnen zij zo goed mogelijk laten horen wat er onder de huurders leeft.

Ab, hoe kunnen bewoners met jou in contact komen?
Ab: Dat kan via onze website www.hbvva.nl. Je kunt mailen naar info@hbvva.nl of even bellen met 06 – 150 70 832. We zijn altijd bereikbaar! Is er bijvoorbeeld een moment waarbij u een groepje buren bij elkaar brengt? Laat het mij weten, dan haak ik met plezier aan! Ik hoor graag hoe u woont en hoe uw woonomgeving ervaart!

Vaak wordt gedacht, zolang alles goed gaat, heb ik de HBVA niet nodig. Maar ook als dingen goed gaan, horen we dat graag. Positieve ervaringen en voorbeelden kunnen we ook gebruiken en toepassen bij andere woningen/buurten!

Woonwaard en Van Alckmaer ruilen woningbezit

46 woningen van Woonwaard en 42 woningen van Van Alckmaer ruilen van corporatie. De ligging van de woningen is de voornaamste reden om tot ruil over te gaan. Het is makkelijker en efficiënter om bezit bij elkaar te hebben. Het huurcontract wordt 1-op-1 overgenomen. Gemaakte afspraken tussen huurders en de woningcorporaties worden aangehouden of neemt de nieuwe corporatie over. De officiële overgangsdatum is op 1 februari 2019.

Kennismaking
De huurders van beide woningcorporaties zijn per brief op de hoogte gebracht van de ruil. Daarnaast organiseren Woonwaard en Van Alckmaer een kennismaking om de overgang voor de huurders goed te laten verlopen en om persoonlijk kennis te maken.

Aedes Benchmark 2018

Met trots presenteren wij de resultaten van de Aedes Benchmark 2018. Deze Benchmark maakt onze prestaties inzichtelijk. Via deze link vindt u een overzicht van de cijfers van Van Alckmaer voor Wonen.

Het belangrijkste onderdeel van de Benchmark is het oordeel van onze huurders over Van Alckmaer. De vertrokken huurders hebben ons dit jaar een 8,2 gegeven. Nieuwe huurders hebben ons beoordeeld met een 7,9 en de reparatieverzoeken zijn beoordeeld met een 7,5. Dit zijn cijfers waar wij trots op mogen zijn.

Daarnaast hebben wij onze bedrijfslasten verder weten te verlagen, is ons bezit duurzamer dan ooit en is er een lichte stijging van het aantal woningen dat beschikbaar was voor huishoudens met de laagste inkomens.

Uiteraard gaan wij ons in 2019 inzetten om volgend jaar nóg beter te scoren!

Verkoop en vrije huur

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email