logo van Alckmaer
Nieuws uit 2018

Bloemwijk; hoe staat het ervoor? 


In februari 2018 hebben we de 164 huurders in de Bloemwijk geïnformeerd over de toekomstige sloop van hun woning. In die tussentijd is er veel gebeurd. We praten u graag bij!

Waarom slopen?
Het afgelopen anderhalf-jaar hebben we meerdere onderzoeken gedaan naar de staat van de woningen in Bloemwijk. Steeds hebben we gekeken naar de mogelijkheid om de woningen te renoveren. Dat doen wij altijd, want als corporatie hebben wij geen voordeel bij sloop. Wij willen goede en betaalbare woningen voor de huidige en toekomstige huurders.

De onderzoeken hebben helaas aangetoond dat het maatschappelijk, technisch en financieel niet verantwoord is om de woningen in Bloemwijk te renoveren voor de komende jaren. Daarom hebben wij besloten om de woningen te slopen. We zijn ons ervan bewust dat dit besluit voor bewoners zeer ingrijpend kan zijn. Wij doen er alles aan om het proces tussen sloop en nieuwbouw voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Huisbezoeken
In de zomerperiode zijn wij bij (bijna) alle bewoners langs gegaan om van hen te horen hoe het gaat. We weten daardoor welke zorgen er zijn; we proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren en duidelijkheid te geven over de vervolgstappen. In september hebben we een folder gemaakt met antwoorden op de meeste voorkomende vragen en deze huis-aan-huis verspreid in de wijk.

Sociaal plan
Van Alckmaer werkt in overleg met de klankbordgroep van bewoners en De Woonbond aan het sociaal plan voor Bloemwijk. Het sociaal plan is een document waarin alle zaken die te maken hebben met de sloop, nieuwbouw en de definitieve of tijdelijke verhuizing worden vastgelegd. Een aantal financiële regelingen wordt opgenomen in dit sociaal plan. We hopen het sociaal plan zo snel mogelijk aan alle bewoners van Bloemwijk te kunnen presenteren.

Samen de nieuwe wijk vormgeven
In november 2018 organiseren wij inspiratiesessies voor de bewoners van Bloemwijk. Tijdens deze sessies willen wij samen met de bewoners de nieuwe wijk vormgeven. We verwachten de plannen voor de vernieuwde Bloemwijk in de eerste helft van 2019 bekend te kunnen maken. Begin 2021 worden de eerste woningen gesloopt.

 

Verkoop en vrije huur

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email