logo van Alckmaer
Nieuws uit 2017

Als u er met de buren echt niet uitkomt

Van Alckmaer werkt samen met De Bemiddelingskamer. Projectleider Nathalie Peters van De Bemiddelingskamer legt uit wat zij doet.

Herkenbaar: ruzie om de tuin

Tuinperikelen zijn één van de meest voorkomende oorzaken van onenigheid met de buren. Neem de schutting bijvoorbeeld. Die wordt vernield, zonder overleg weggehaald, is te laag of juist te hoog waarbij overleg over een oplossing niet mogelijk lijkt. Andere ergernissen zijn gebrek aan onderhoud, schaduw van bomen of hagen, het zonder overleg snoeien bij de buren of verschil van inzicht over de erfgrens. En wat te denken van schuurtjes in de tuin, zonneschermen, bladeren van de boom van de buren in uw tuin of belemmering van uitzicht. Het gebeurt allemaal en de vraag is hoe ermee om te gaan.

 

Ga rond de tafel!
Het lijkt vanzelfsprekend maar het gebeurt niet altijd: bespreek burenproblematiek met de desbetreffende buur. Als u eenmaal samen aan de gesprekstafel zit, dan kunt u vertellen waar u last van heeft en ook wat de gevolgen daarvan voor u zijn. Des te beter de buren u begrijpen, des te groter is de kans dat ze begrip tonen en bereid zijn samen met u naar een oplossing te zoeken. Luister tijdens dit gesprek ook naar de zienswijze van de buren. De buur kan de situatie namelijk heel anders beleven en andere zorgen en behoeften hebben dan u.

Bent u zelf van plan uw huis, tuin of schutting te veranderen?
Uw buren zullen het waarderen dat u de moeite neemt hen hiervan op de hoogte te brengen. Regels ten aanzien van bomen, schuttingen, heggen en andere tuinafscheiding kunnen tijdens een gesprek behulpzaam zijn. Een normale burenrelatie is voor de leefbaarheid in en om de woning voor velen een voorwaarde. Rekening houden met elkaar en zaken bespreekbaar maken helpt om er samen uit te komen.

Komt u er onverhoopt niet uit met de buren?
Bel dan met projectleider Nathalie Peters van De Bemiddelingskamer op 06-24368153 of mail via info@debemiddelingskamer.nl

Meer informatie kunt u vinden op www.debemiddelingskamer.nl

Doe mee met Klimaatstraatfeest 2017 – 2018

 

Het HIER Klimaatstraatfeest is al tien jaar lang de grootste en leukste energiebesparingswedstrijd van Nederland. Het idee achter de competitie is simpel: u verdient klimaatpunten door met zoveel mogelijk mensen energie te besparen tijdens het stookseizoen (10 oktober 2017 – 31 maart 2018).

Het team dat de meeste punten heeft verzameld door energiebesparende acties uit te voeren wint de titel ‘Beste Klimaatstraat van Nederland’ en wint fantastische prijzen met een waarde tot wel 5000 euro! Op de website van het Klimaatstraatfeest kunt u zich aanmelden voor de burencompetitie of groepencompetitie. In de burencompetitie bent u op basis van woonadres met elkaar verbonden, u doet dus mee met uw buren. Wilt u met uw voetbalteam, collega’s, vrienden of vereniging meedoen? Meld u dan aan voor de groepencompetitie.

De inschrijving start op 10 oktober 2017. Het kan natuurlijk zijn dat u dit vergeet… daarom kunt u nú alvast uw e-mailadres achterlaten! Dan krijgt u een herinnering in de week van 10 oktober, zodat u zich meteen kunt inschrijven als het kan. De eerste 50 aanmeldingen krijgen  bovendien een startbonus van 500 punten.

Klik hier voor meer info.

Positief financieel resultaat 2016

Woningcorporatie Van Alckmaer heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat. Het afgelopen jaar kregen 161 woningen een nieuwe huurder, waarvan 154 sociale huurwoningen. We hebben goed gelet op de betaalbaarheid, wat ervoor gezorgd heeft dat de huurverhoging gemiddeld 0,92% bedroeg. Verder heeft Van Alckmaer prestatieafspraken gemaakt met HuurdersBelangenVerenigingen, Woonwaard, Kennemer Wonen en de gemeente Alkmaar.

In financieel opzicht hebben we 2016 bijzonder positief kunnen afsluiten. Van de totale huuropbrengsten hebben we na aftrek van alle kosten, belastingen, verhuurderheffing en rentelasten een resultaat geboekt van € 17.402.525. Een astronomisch hoog bedrag, dat onwerkelijk hoog klinkt. Toch klopt dit, en is er ook een verklaring voor. Dit resultaat komt met name door een andere manier van waarderen van ons vastgoed (lees onze woningen). Het betekent niet dat we nu veel meer geld op de bank hebben. Onze woningen zijn alleen op papier meer waard geworden. Maar onze huurders blijven dezelfde huur betalen. En de huur is het echte geld dat wij uitgeven aan onderhoud, nieuwbouw en leefbaarheid. Dus al het geld dat wij verdienen, steken we weer in onze woningen en/of de woonomgeving. We zorgen voor betaalbare en goed onderhouden woningen; we investeren in nieuwe woningen en het verbeteren en verduurzamen van onze woningen in leefbare buurten.

 

Alle informatie, resultaten en cijfers kunt u vinden door ons Bestuursverslag (jaarverslag) 2016 te downloaden op www.vanalckmaer.nl/van-alckmaer/publicaties/

Verzekeren waarom? Daarom!

Op schade rekent u niet, maar u ontkomt er ook niet aan
Woont u fijn in uw huurhuis dan hoopt u dat alles goed gaat. Dat gaat het ook bijna altijd. Maar soms kan het misgaan, uw wasmachine loopt over en bij de onderbuurman komt er water uit zijn lamp en dat valt zo boven op zijn mooie nieuwe parketvloer. Dan kan het zo maar zijn dat deze kosten op u worden verhaald. Het schadebedrag kan aardig oplopen en bedraagt wellicht duizenden euro’s. Dan is het heel fijn als u verzekerd bent voor deze schade.

 

 

Verplicht verzekeren?
U sluit een verzekering af voor schades die u zelf niet kunt dragen. Denk aan schade aan uw huis, auto of aan uzelf. Maar ook schade die u bij een ander veroorzaakt. Sommige risico’s zijn zo groot dat de overheid u verplicht om hier een verzekering voor af te sluiten. Andere verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel verstandig om af te sluiten.

U heeft een inboedelverzekering nodig!
Een inboedelverzekering is een schadeverzekering die schade dekt aan de inboedel (ook wel huisraad genoemd) in de woning. Alle spullen in en om uw woning behoren tot de inboedel. Hieronder vallen onder andere kleding, meubels en apparatuur. De verzekering dekt de schade aan spullen door diefstal, brandschade, waterschade en nog veel meer andere oorzaken. Van Alckmaer adviseert u om altijd een inboedelverzekering af te sluiten.

Overige verzekeringen voor uw huurhuis
U hoeft geen glasverzekering en opstalverzekering af te sluiten. Van Alckmaer heeft voor al haar woningen een glas- en opstalverzekering afgesloten. Wel raden wij u aan om naast een inboedelverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Met deze verzekering wordt u beschermd wanneer u aansprakelijk gesteld wordt voor schade aan uw huurwoning of voor schade bij bijvoorbeeld de buren.

Een overzicht van verzekeraars vindt u onder andere op
www.independer.nl
www.hoyhoy.nl
www.pricewise.nl
www.verzekering.nl

Social return: perspectief op werk voor iedereen

Van Alckmaer investeert in onderhoud en draagt vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid tegelijk bij aan werkgelegenheid voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Medewerkers van StadswerkSW verzorgen zo tuinonderhoud, medewerkers van Breedweer voeren schoonmaakwerk uit en cliënten van GGZ NHN bestrijden onkruid in stegen van bepaalde complexen van Van Alckmaer.

 


Als sociale huisvester wil Van Alckmaer mensen die moeilijk aan werk komen perspectief bieden op een eigen inkomen uit arbeid. Denk daarbij aan werkzoekenden met een arbeidshandicap of werkzoekenden met een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gebrek aan bijvoorbeeld diploma’s of werkervaring zijn bij ons geen beletsel om aan de slag te gaan, werkervaring op te doen en eventueel opleiding te gaan volgen.

Bij aanbestedingen van werk nemen wij daarom arbeidsparticipatie mee als verplicht aspect in onze beoordeling. Daarmee komen arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar voor mensen die moeilijk aan werk komen.

Bijzonder monument krijgt bijzondere bewoners

Het Provenhuis Helena van Oosthoorn aan de Koningsweg 70 is de afgelopen maanden gerestaureerd. De nieuwe huurder is Woonvoorziening De Brug die hier jongeren op weg helpt naar zelfstandig wonen. Het Provenhuis werd op vrijdag 2 juni 2017 door wethouder Anjo van der Ven feestelijk geopend, waarna zij de sleutel heeft overgedragen aan de nieuwe bewoners van dit bijzondere rijksmonument.

Woonvoorziening de Brug
In de woning krijgen drie jongeren 24 uurs begeleiding en ondersteuning om in de toekomst zelfstandig te kunnen wonen. Woonvoorziening De Brug is een zorgorganisatie voor mannen die hun leven weer willen oppakken na een moeilijke periode met bijvoorbeeld psychische, sociale en/of verslavingsproblemen. Met de samenwerking tussen De Brug en Van Alckmaer heeft het pand weer een sociale bestemming gekregen met een knipoog naar het verleden.

Geschiedenis van het Provenhuis
In 1694 stichtte de kinderloze Helena van Oosthoorn dit hofje van liefdadigheid voor enkele oude vrouwen. Naast vrije bewoning kregen de drie dames 50 gulden, verdeeld in vier termijnen, en 1400 turven (brandstof voor de kachel) per jaar. Chocolade en koek op oudejaarsavond waren via het testament gegarandeerd. Van Alckmaer voor Wonen verwierf dit pand begin jaren ’70 van de vorige eeuw, als erfenis van het voormalige bestuur van de Stichting Helena van Oosthoorn.

Renovatiewoningen Nieuwpoort opgeleverd

 

Begin mei zijn de 37 gerenoveerde seniorenwoningen op de Ernst Casimirstraat opgeleverd. Van de nieuwe bewoners komen er 16 uit de Prins Alexanderstraat. Tijdens de renovatie verbleven zij in vervangende huisvesting. De andere 21 woningen zijn via SVNK op de markt gebracht. De huurcontracten met de nieuwe bewoners zijn getekend in een woning op de Ernst Casimirstraat waarna de sleutels zijn uitgereikt. 

De meeste bewoners zijn inmiddels met hulp van familie en kennissen verhuisd en genieten van hun nieuwe plekje. Vooral de nieuwe keuken/badkamer en de nabijheid van Zorgcentrum De Nieuwpoort en het winkelcentrum zijn veelgehoorde pluspunten van deze woningen.

Website voor Bloemwijk online

Veel woningen van Van Alckmaer in Bloemwijk zijn niet meer van deze tijd. Daarom gaan we aan de slag met Bloemwijk, samen met de bewoners.

Van Alckmaer voor Wonen heeft met bewonersavonden op 11 en 12 juli het startschot gegeven naar een vernieuwde, duurzame Bloemwijk. Op de website www.bloemwijkalkmaar.nl kunt u alles lezen over de bewonersavonden en het proces naar een vernieuwde Bloemwijk.

Vernieuwde website van SVNK!

Woning zoeken, woning vinden via nieuwe website SVNK

Duidelijker, overzichtelijker, gebruiksvriendelijker

Sinds vorige week (dinsdag 27 juni) ziet u op www.svnk.nl een volledig vernieuwde website. Alle vrijkomende huurwoningen van de corporaties uit de regio Noord-Kennemerland, worden geadverteerd op www.svnk.nl. SVNK staat voor Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland. Het doorlopen van de nieuwe website is logischer en overzichtelijker en maakt het woningzoekenden makkelijker om passende woonruimte te vinden om op te reageren.

 

Woningaanbod en informatie

De website www.svnk.nl is met name bedoeld voor woningzoekenden die op zoek zijn naar betaalbare (sociale) huurwoningen in de regio Noord-Kennemerland. De website is in mindere mate bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar vrije sector huurwoningen. Op de site vinden woningzoekenden naast het woningaanbod ook antwoorden op veel vragen rondom het zoeken van een huurwoning.

Gebruiksvriendelijkheid Er zijn al meerdere reacties binnengekomen van huurders die de nieuwe site bezocht hebben. “De nieuwe SVNK-website ziet er veel professioneler uit dan de vorige site”, zegt de heer Grapperhaus, die de nieuwe site heeft getest. “Het oogt heel overzichtelijk en informatief. Bovendien heeft de nieuwe site een heel mooi en verfrissend uiterlijk. Echt een enorme vooruitgang.”

Activeren van inschrijving Het is op de site mogelijk om een zoekprofiel in te stellen en tipberichten te ontvangen wanneer er een woning beschikbaar is die voldoet aan de wensen van de woningzoekende. “Woningzoekenden die een inschrijving hebben bij www.svnk.nl moeten deze opnieuw activeren om alle mogelijkheden van de site te kunnen gebruiken en te kunnen reageren op huurwoningen” zegt Henriëtte Doppenberg, hoofd Woondiensten bij Woningbouwvereniging Langedijk. “Activeren zij de inschrijving niet, kunnen zij niet reageren op woningen, maar dat betekent niet dat een inschrijving vervalt. Een inschrijving vervalt pas op het moment dat er niet wordt betaald voor de jaarlijkse inschrijfkosten. Nu, 1 week na live-gang, hebben al ruim 22.000 woningzoekenden hun inschrijving geactiveerd. Dat is bijna de helft van het totaal aantal ingeschreven woningzoekenden!”

Website wordt al goed bezocht De nieuwe website wordt al goed door woningzoekenden gevonden. Na 1 week staat de teller op gemiddeld 10.000 bezoeken per dag en heeft de nieuwe site zelfs geleid tot 550 nieuwe inschrijvingen. Voor mensen die vragen hebben over het activeren van de inschrijving of het gebruik van de nieuwe website, is een speciaal team beschikbaar.

Neem eens een kijkje op de site en ervaar zelf hoe duidelijk, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk de nieuwe website is. Een nieuwe huurwoning zoek en vind je op www.svnk.nl


SVNK staat voor Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland; de woningcorporaties Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer voor Wonen, Woningbouwvereniging Langedijk en Wooncompagnie. Zij bieden huurwoningen aan in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Dhr. Jonker (90) al 27 jaar bewoner v/d De Egel

Onze bewoner, de heer S. Jonker, is op 17 juni 2017 maar liefst 90 jaar geworden. Hij is al bijna 27 jaar bewoner in complex De Egel en heeft een groot sociaal hart. Zijn muzikaliteit bindt mensen, zo zong hij tijdens het 25 jarig jubileum van De Egel nog een lied over het complex, waarbij hij zichzelf begeleide op de ukelele.

Voor directeur Fons Köster en woonconsulent Afianne Blok, een reden om hem te verrassen met een bos bloemen. Een bezoek aan de heer Jonker zorgt voor de meest kostelijke verhalen. En we vinden het een compliment waard dat een man op zijn leeftijd nog zo op de hoogte is van onderwerp zoals duurzaamheid.

Beste heer Jonker, nog vele gezonde (woon)jaren gewenst namens Van Alckmaer.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl