logo van Alckmaer
Nieuws uit 2018

Aedes Benchmark 2018

Met trots presenteren wij de resultaten van de Aedes Benchmark 2018. Deze Benchmark maakt onze prestaties inzichtelijk. Via deze link vindt u een overzicht van de cijfers van Van Alckmaer voor Wonen.

Het belangrijkste onderdeel van de Benchmark is het oordeel van onze huurders over Van Alckmaer. De vertrokken huurders hebben ons dit jaar een 8,2 gegeven. Nieuwe huurders hebben ons beoordeeld met een 7,9 en de reparatieverzoeken zijn beoordeeld met een 7,5. Dit zijn cijfers waar wij trots op mogen zijn.

Daarnaast hebben wij onze bedrijfslasten verder weten te verlagen, is ons bezit duurzamer dan ooit en is er een lichte stijging van het aantal woningen dat beschikbaar was voor huishoudens met de laagste inkomens.

Uiteraard gaan wij ons in 2019 inzetten om volgend jaar nóg beter te scoren!

Wat voor winter krijgen we?

De winter staat voor de deur en doet zijn officiële intrede op 21 december. Veel mensen leven met het beeld dat er 100 jaar geleden altijd sneeuw met Kerst lag en dat je de hele winter kon schaatsen. In de beleving van onze grootouders had je toen nooit van die kwakkelwinters, zoals afgelopen november en ook deze decembermaand tot nu toe zijn verlopen. Maar waren de winters eigenlijk vroeger echt zoveel strenger?

Uit onderzoek blijkt dat slechts 8 %van de winters tussen 1850 tot 1950 ‘streng’ waren,  35 % verliepen ‘normaal’ en 37 % waren ‘zacht’. Dus de schaatsen gingen niet ieder jaar uit het vet. Weinigen zullen het weten, maar midden in de winter van 1911-1912 reden de karren met sla en bloemkolen van de volle grond nog over de Noord-Hollandse wegen. En de ijsclub voerde bij gebrek aan ijs een operette op.

Gelukkig voor de schaatsliefhebbers hebben we nog eens in de zoveelste jaren koude winters. Zo konden we in 2011 in Alkmaar op de prachtige dichtgevroren grachten schaatsen.

We weten nog niet wat de winter van 2019 voor ons in petto heeft maar Van Alckmaer wenst u mooie winterdagen.

Bron fotografie: Collectie Regionaal Archief Alkmaar

Veilig en goed verzekerd het nieuwe jaar in

De feestdagen staan weer voor de deur. De gezelligste tijd van het jaar voor velen, maar ook een tijd om rekening te houden met mogelijke gevaren en ongelukken. Denk aan brandschade door defecte kerstverlichting of door vuurwerk bijvoorbeeld.

Check uw woonverzekering
De jaarwisseling is een goed moment om uw woonverzekering te controleren. Is uw woning wel (goed) verzekerd en voor welke schade?

Van Alckmaer regelt de opstalverzekering
Een woonhuisverzekering of opstalverzekering is een verzekering waarmee u schade aan uw huis kunt afdekken. Denk hierbij aan schade door brand, inbraak, storm en blikseminslag. Zoals de naam al aangeeft, wordt bij een opstalverzekering eventuele schade aan de opstal gedekt. De opstal is de woning zelf en alles wat niet verwijderd kan worden zonder schade aan uw woning zoals bijvoorbeeld muren, daken, kozijnen, keuken, badkamer, inbouwkasten, et cetera. Van Alckmaer regelt deze opstalverzekering voor al haar huurders. Hier heeft u geen omkijken naar.

Zelf uw inboedelverzekering regelen
Alles wat wel verhuisbaar is behoort tot de inboedel en kan verzekerd worden met een inboedelverzekering. Denk hierbij aan uw meubels, uw kleding, uw tv en stereoinstallatie, et cetera. Deze verzekering dekt schade aan en of diefstal van uw bezittingen in uw woning. Let op, glasschade valt niet onder de inboedelverzekering. Van Alckmaer biedt u deze verzekering aan bij het aangaan van het huurcontract.  

De inboedelverzekering is niet verplicht, maar we raden al onze huurders sterk aan om deze af te sluiten. De inboedelverzekering regelt u zelf bij een verzekeraar naar keuze. Er bestaan verschillende onafhankelijke websites die u helpen de verzekering te kiezen die het beste bij u past, zoals bij voorbeeld www.independer.nl

Feestelijke opening Plastic Recycle Werkplaats Kooimeer

Op vrijdag 23 november was de feestelijke opening van de Plastic Recycle Werkplaats in de wijk Kooimeer. Wethouder duurzaamheid Christian Braak heeft samen met kinderen uit de buurt de openingshandeling verricht: het allereerste plastic flessendopje werd door een speciale shredder gemalen tot herbruikbare kunststof korreltjes.

De Plastic Recycle Werkplaats Kooimeer is een ontmoetingsplek voor jongeren en bewoners in de wijk waar nieuwe producten met zwerfafval worden gemaakt. Afval wordt gezien als grondstof om iets nieuws te creëren. Jongeren uit de wijk krijgen via een bijbaan een belangrijke functie in de werkplaats. Onder leiding van Stichting de Kaasfabriek/ Fablab leren zij met speciale machines zwerfafval om te toveren tot nieuwe producten, zoals potten, vazen en lampenkappen. De jongeren zetten zich op deze manier in voor een schone wijk.

Ondanks het koude winterweer werd het een feestelijke middag. De buurtbewoners toonden veel belangstelling en de jongeren konden demonstreren hoe zij het plasticafval gaan recyclen. Ouders van kinderen van de Kardinaal de Jong school hadden heerlijke  hapjes gemaakt voor deze speciale gelegenheid.

Woont u zelf in de wijk, en vindt u het leuk om mee te denken over activiteiten en workshops in de Plastic Recycle Werkplaats? Loopt u vooral langs om een kijkje te nemen. De werkplaats is op het schoolplein van de Kardinaal de Jong school, aan de Amalia van Solmsstraat 91 in Alkmaar. 

De werkplaats is open op:
dinsdag van 15:00 tot 18:00 uur
woensdag van 14:00 tot 17:00 uur
donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
vrijdag van 14:30 tot 16:30 uur

Tijdens de openingstijden zijn bewoners welkom om langs te komen.

 

Fijne samenwerking met onze huurders 

De klankbordgroep van de Kooimeerflats bestaat uit tien huurders, verdeeld over de drie flats in de Kooimeer waar momenteel werkzaamheden plaatsvinden. Eén keer per maand komt de klankbordgroep samen met Van Alckmaer en aannemer Hemubo. Zij bespreken de stand van zaken van de werkzaamheden aan de Kooimeerflats. 

De klankbordgroep vormt een belangrijke schakel tussen de bewoners en Van Alckmaer. De groep voorkomt onduidelijkheden door regelmatig zowel de huurders als van Alckmaer op een heldere wijze te informeren.
De leden van de klankbordgroep brengen onder woorden wat er onder de bewoners leeft en stellen belangrijke vragen bijvoorbeeld over de aansluiting op het warmtenet van de Huisvuilcentrale (HVC). 

Projectleider René Wiersma en woonconsulent Afianne Blok beschouwen de  leden als zeer waardevolle gesprekspartners. We doen het voor onze huurders en alleen mét onze huurders kunnen we werken aan de beste resultaten.

(foto van links naar rechts: Placido Jorge Castro, Joke Muijsert, Margriet Chang, Ab Elst, René Smeeing, Aïcha Ouhaja, Zohra Aboutalib, Co Zwanenburg en Sfia Essebir. Op de foto ontbreekt: Rebecca Kampstra)


Prestatieafspraken 2019 gemeente, corporaties en huurdersorganisaties

Ambitieuze inzet voor nieuwbouw en aanpak woningvoorraad vastgelegd


De Alkmaarse corporaties, hun huurdersorganisaties en de gemeente hebben in de “Jaarschijf 2019“ vastgelegd wat zij gaan doen het komende jaar. De Jaarschijf 2019 is een uitwerking van de Prestatieafspraken 2017-2020 die de corporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente eind 2016 hebben ondertekend. Deze Prestatieafspraken zijn op hoofdlijnen. In de Jaarschijf zetten alle partijen hun inzet voor het komende kalenderjaar.

 

Inzet corporaties

De corporaties investeren miljoenen in nieuwbouw, renovatie/onderhoud van bestaande woningen en in duurzaamheidsmaatregelen. Voor de nieuwbouw gaat het om zo’n 24 miljoen euro. In 2019 worden naar verwachting 149 woningen opgeleverd en is de start bouw gepland van 148 nieuwe woningen. Voor renovatie en onderhoud samen is ruim 42 miljoen euro ingerekend. De investering in energiemaatregelen betreft 9 miljoen euro.

Inzet gemeente

De gemeente hecht groot belang aan de voortgang van de nieuwbouw en kijkt daarom samen met de corporaties hoe de procedures voor hun projecten zo snel mogelijk kunnen worden doorlopen. Ook zet de gemeente zich in voor verduurzaming van de stad. Zo wordt in 2019 de Transitievisie Warmte in procedure gebracht. Daarin staat het tijdpad aangegeven waarin wijken worden verduurzaamd.

Inzet huurdersorganisaties

De huurdersorganisaties zien er in 2019 vooral op toe, dat de afspraken tussen partijen worden nagekomen. Zij willen dat er nieuwe regels in de Huisvestingsverordening worden opgenomen waardoor huurders makkelijker kunnen doorstromen naar een passendere woning. Ook willen zij dat duurzaamheidsmaatregelen aan nieuwe woningen kostenneutraal zijn of een besparing opleveren voor de huurders.

 

Interesse in woning Molenbuurt? Reageer nu! 


Van Alckmaer heeft 22 nieuwe sociale huurappartementen laten bouwen op de locatie van de oude discotheek Extase in de Molenbuurt.

De tweekamerwoningen worden energiezuinig gebouwd en hebben een gemiddelde woonoppervlakte van 50 m2. De ontwikkeling sluit goed aan bij de groeiende vraag naar betaalbare huurwoningen in het centrumgebied.

De oplevering staat medio februari 2018 gepland.

Heeft u interesse in één van deze woningen? De woningen staan tot donderdag 13 december om 08.00 uur geadverteerd op www.SVNK.nl.

6 tips om te besparen met de verwarming

U kunt zelf veel doen om energie (en dus kosten) te besparen.

1 Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes waar u veel bent. Zo bespaart u gemiddeld 200 euro per jaar. Extra tip: u kunt een deurdranger op iedere deur installeren, hiermee gaan alle deuren automatisch dicht.

2 Zet uw thermostaat ’s nachts op 15 graden, daarmee bespaart u gemiddeld 80 euro per jaar.

3 Zet uw thermostaat als u thuis bent één graad lager dan u gewend bent. Daarmee bespaart u 80 euro per jaar. Als u bezig bent, is 19 graden vaak warm genoeg.

4 Zet de thermostaat op 15 graden als er overdag niemand thuis is. Hiermee bespaart u gemiddeld 140 euro per jaar.

5 Verwarm uw slaapkamer niet. Daarmee bespaart u gemiddeld 70 euro per jaar. Met een kruik of elektrische deken warmt u uw bed lekker op.

6 Als u de thermostaat een uur voordat u gaat slapen al op 15 graden zet, bespaart u gemiddeld nog eens 15 euro per jaar.

Bron: www.milieucentraal.nl

 

Plastic recycle werkplaats creëert een ontmoetingsplek rond afval


Van Alckmaer is inmiddels alweer zeven maanden bezig met het groot onderhoud aan de Kooimeerflats. De 218 appartementen gaan van het gas af en worden aangesloten op het warmtenet van de HVC. De aanpak van de woningen vormt voor ons de aanleiding om niet alleen naar de binnenkant van de woningen te kijken, maar ook naar de hele buurt.

Er bleek veel onvrede te leven onder bewoners over veiligheid en sociale samenhang in de buurt. Van Alckmaer heeft bureau Kleinschalige Culturele Producties ingeschakeld om informatie en mogelijke oplossingen bij de bewoners op te halen over de woonbeleving in de flat en wijk. Tijdens de gesprekken is het idee voor ‘De Plastic Recycle Werkplaats’ geboren, een project met bewoners en voor bewoners om de leefbaarheid en de sociale samenhang te versterken.

Ontmoetingsplek
De Plastic recycle werkplaats Kooimeer is een ontmoetingsplek voor jongeren en bewoners in de wijk waar nieuwe producten met zwerfafval worden gemaakt. Afval wordt gezien als grondstof om iets nieuws te creëren. Jongeren uit de wijk krijgen via een bijbaan een belangrijke functie in de werkplaats. Onder leiding van Stichting de Kaasfabriek/ Fablab leren zij met speciale machines zwerfafval om te toveren tot nieuwe producten, zoals potten, vazen en lampenkappen. De jongeren zetten zich op deze manier in voor een schone wijk.

Kardinaal de Jong school
In de maand oktober is de Kaasfabriek gestart met de bouw van de machines en de inrichting van de werkplaats op het schoolplein van de Kardinaal de Jong school, aan de Amalia van Solmsstraat 91 in Alkmaar. Woont u zelf in de wijk, en vindt u het leuk om mee te denken over activiteiten en workshops in de Plastic Recycle Werkplaats? Loopt u vooral eens langs om een kijkje te nemen!

De werkplaats is open op:
dinsdag van 15:00 tot 18:00 uur
woensdag van 14:00 tot 17:00 uur
donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
vrijdag van 14:30 tot 16:30 uur
Tijdens de openingstijden van het lab zijn bewoners welkom om op elk gewenst moment langs te komen.

In dit project werkt Van Alckmaer nauw samen met bouwbedrijf Hemubo, Duurzaam Alkmaar, Fonds21, Gemeente Alkmaar, HVC Alkmaar, Kardinaal de Jong school, De Kaasfabriek, Stadswerk071, Stichting Kleinschalige Culturele producties, VSB Fonds en Woonwaard.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl