logo van Alckmaer
Nieuws uit 2018

6 tips om te besparen met de verwarming

U kunt zelf veel doen om energie (en dus kosten) te besparen.

1 Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes waar u veel bent. Zo bespaart u gemiddeld 200 euro per jaar. Extra tip: u kunt een deurdranger op iedere deur installeren, hiermee gaan alle deuren automatisch dicht.

2 Zet uw thermostaat ’s nachts op 15 graden, daarmee bespaart u gemiddeld 80 euro per jaar.

3 Zet uw thermostaat als u thuis bent één graad lager dan u gewend bent. Daarmee bespaart u 80 euro per jaar. Als u bezig bent, is 19 graden vaak warm genoeg.

4 Zet de thermostaat op 15 graden als er overdag niemand thuis is. Hiermee bespaart u gemiddeld 140 euro per jaar.

5 Verwarm uw slaapkamer niet. Daarmee bespaart u gemiddeld 70 euro per jaar. Met een kruik of elektrische deken warmt u uw bed lekker op.

6 Als u de thermostaat een uur voordat u gaat slapen al op 15 graden zet, bespaart u gemiddeld nog eens 15 euro per jaar.

Bron: www.milieucentraal.nl

 

Plastic recycle werkplaats creëert een ontmoetingsplek rond afval


Van Alckmaer is inmiddels alweer zeven maanden bezig met het groot onderhoud aan de Kooimeerflats. De 218 appartementen gaan van het gas af en worden aangesloten op het warmtenet van de HVC. De aanpak van de woningen vormt voor ons de aanleiding om niet alleen naar de binnenkant van de woningen te kijken, maar ook naar de hele buurt.

Er bleek veel onvrede te leven onder bewoners over veiligheid en sociale samenhang in de buurt. Van Alckmaer heeft bureau Kleinschalige Culturele Producties ingeschakeld om informatie en mogelijke oplossingen bij de bewoners op te halen over de woonbeleving in de flat en wijk. Tijdens de gesprekken is het idee voor ‘De Plastic Recycle Werkplaats’ geboren, een project met bewoners en voor bewoners om de leefbaarheid en de sociale samenhang te versterken.

Ontmoetingsplek
De Plastic recycle werkplaats Kooimeer is een ontmoetingsplek voor jongeren en bewoners in de wijk waar nieuwe producten met zwerfafval worden gemaakt. Afval wordt gezien als grondstof om iets nieuws te creëren. Jongeren uit de wijk krijgen via een bijbaan een belangrijke functie in de werkplaats. Onder leiding van Stichting de Kaasfabriek/ Fablab leren zij met speciale machines zwerfafval om te toveren tot nieuwe producten, zoals potten, vazen en lampenkappen. De jongeren zetten zich op deze manier in voor een schone wijk.

Kardinaal de Jong school
In de maand oktober is de Kaasfabriek gestart met de bouw van de machines en de inrichting van de werkplaats op het schoolplein van de Kardinaal de Jong school, aan de Amalia van Solmsstraat 91 in Alkmaar. Woont u zelf in de wijk, en vindt u het leuk om mee te denken over activiteiten en workshops in de Plastic Recycle Werkplaats? Loopt u vooral eens langs om een kijkje te nemen!

De werkplaats is open op:
dinsdag van 15:00 tot 18:00 uur
woensdag van 14:00 tot 17:00 uur
donderdag van 18:00 tot 21:00 uur
vrijdag van 14:30 tot 16:30 uur
Tijdens de openingstijden van het lab zijn bewoners welkom om op elk gewenst moment langs te komen.

In dit project werkt Van Alckmaer nauw samen met bouwbedrijf Hemubo, Duurzaam Alkmaar, Fonds21, Gemeente Alkmaar, HVC Alkmaar, Kardinaal de Jong school, De Kaasfabriek, Stadswerk071, Stichting Kleinschalige Culturele producties, VSB Fonds en Woonwaard.

Bloemwijk; hoe staat het ervoor? 


In februari 2018 hebben we de 164 huurders in de Bloemwijk geïnformeerd over de toekomstige sloop van hun woning. In die tussentijd is er veel gebeurd. We praten u graag bij!

Waarom slopen?
Het afgelopen anderhalf-jaar hebben we meerdere onderzoeken gedaan naar de staat van de woningen in Bloemwijk. Steeds hebben we gekeken naar de mogelijkheid om de woningen te renoveren. Dat doen wij altijd, want als corporatie hebben wij geen voordeel bij sloop. Wij willen goede en betaalbare woningen voor de huidige en toekomstige huurders.

De onderzoeken hebben helaas aangetoond dat het maatschappelijk, technisch en financieel niet verantwoord is om de woningen in Bloemwijk te renoveren voor de komende jaren. Daarom hebben wij besloten om de woningen te slopen. We zijn ons ervan bewust dat dit besluit voor bewoners zeer ingrijpend kan zijn. Wij doen er alles aan om het proces tussen sloop en nieuwbouw voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Huisbezoeken
In de zomerperiode zijn wij bij (bijna) alle bewoners langs gegaan om van hen te horen hoe het gaat. We weten daardoor welke zorgen er zijn; we proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren en duidelijkheid te geven over de vervolgstappen. In september hebben we een folder gemaakt met antwoorden op de meeste voorkomende vragen en deze huis-aan-huis verspreid in de wijk.

Sociaal plan
Van Alckmaer werkt in overleg met de klankbordgroep van bewoners en De Woonbond aan het sociaal plan voor Bloemwijk. Het sociaal plan is een document waarin alle zaken die te maken hebben met de sloop, nieuwbouw en de definitieve of tijdelijke verhuizing worden vastgelegd. Een aantal financiële regelingen wordt opgenomen in dit sociaal plan. We hopen het sociaal plan zo snel mogelijk aan alle bewoners van Bloemwijk te kunnen presenteren.

Samen de nieuwe wijk vormgeven
In november 2018 organiseren wij inspiratiesessies voor de bewoners van Bloemwijk. Tijdens deze sessies willen wij samen met de bewoners de nieuwe wijk vormgeven. We verwachten de plannen voor de vernieuwde Bloemwijk in de eerste helft van 2019 bekend te kunnen maken. Begin 2021 worden de eerste woningen gesloopt.

 

Nieuwbouw 22 sociale huurappartementen Molenbuurt in volle gang


Van Alckmaer laat 22 nieuwe sociale huurappartementen bouwen op de locatie van de oude discotheek Extase in de Molenbuurt.

De tweekamerwoningen worden energiezuinig gebouwd en hebben een gemiddelde woonoppervlakte van 50 m2. De ontwikkeling sluit goed aan bij de groeiende vraag naar betaalbare huurwoningen in het centrumgebied.

De oplevering staat medio februari 2018 gepland. Heeft u interesse in één van deze woningen? De woningen worden naar verwachting rond december/januari geadverteerd op SVNK.nl.

Oplevering 49 duurzame appartementen De Kroon in december

De bouw van de 49 energiezuinige appartementen zit in de laatste fase. De nieuwe bewoners hebben op woensdag 17 oktober  twee appartementen kunnen bezichtigen. Zij hebben een goede indruk gekregen van de indeling en afmetingen van hun nieuwe woning en alvast met elkaar kennis gemaakt. Een mooie start! 

Van gas los
Voor de verwarming en het warm water worden de woningen aangesloten op het warmtenet van de HVC. Een gasaansluiting in deze woningen is daarom niet aanwezig. Daarnaast wordt het gebouw voorzien van zonnepanelen. Hiermee voldoet appartementencomplex De Kroon aan de doelstelling van de overheid om in Nederland in 2050 gasloos te zijn.

De verwachte oplevering van de woningen staat gepland voor medio december 2018.

Terugblik bijeenkomst ‘Wonen met een hart’

Op donderdagmiddag 18 oktoberorganiseerde Woningcorporatie Van Alckmaer Voor Wonen het evenement ‘Wonen met een hart’ voor alle organisaties en personen waarmee wij samenwerken. 

Tijdens deze middag kwamen op basis van het thema ‘Samenleving’ verschillende onderwerpen voorbij die alles te maken hebben met wonen, corporaties in het algemeen en Van Alckmaer in het bijzonder. Gastheer van de dag was René Scherpenisse, directeur Tilburgse woningstichting Tiwos. 

‘Wonen met een hart’ begon met een Collegetour sessie met als speciale gast de voorzitter van Aedes; Marnix Norder. Naast dit  plenair gedeelte was er een programma waarbij een ieder de gelegenheid kreeg mee te praten over de onderwerpen betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid & participatie en monumenten.

Ons doel was om van elkaar te leren en, met inbreng van alle onze partners, vorm te geven aan het ondernemingsplan en de strategie van Van Alckmaer voor de komende jaren.

Het evenement is boven verwachting verlopen, wat ons betreft.  We zijn blij verrast met de opkomst, maar vooral de inzet en het enthousiasme van alle deelnemers. Fijn om met zoveel betrokken mensen (met een hart voor wonen) samen te mogen werken in het Alkmaarse!

Er is intensief gediscussieerd aan de thematafels. De inzichten, ideeën en opmerkingen die ter sprake kwamen, nemen we, waar toepasselijk, mee in ons ondernemingsplan.

Het ondernemingsplan zullen we eind van het jaar publiceren op deze website.


De samenleving, dat zijn wij!

Op 18 oktober vond ‘Wonen met een hart’ plaats, een bijeenkomst voor alle organisaties en personen waarmee wij samenwerken. De huurders, onze belangrijkste relaties, waren hierbij zéér goed vertegenwoordigd. Daar was ik erg blij mee!

Het thema was ‘Samenleving’. Een heel actueel thema, want in de samenleving waar ‘iedereen er toe doet’ wil ik graag wonen. Als corporatie zet Van Alckmaer zich in het bijzonder in voor het deel van onze samenleving dat niet op eigen kracht een woning kan bemachtigen. Waarom? Gewoon, omdat wij hiervoor zijn opgericht.

De eerste woningcorporatie dateert uit 1852 en werd in Amsterdam opgericht, de “Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam” (VAK). De VAK kwam tot stand om oplossingen te bieden voor de toen heersende woningnood en de slechte huisvesting van arbeiders en hun gezinnen.

Mensen werden uitgebuit en in de overbevolkte steden sloegen zogenoemde huisjesmelkers hun slag. Zij huisvestten mensen in krotten, krappe kelderwoningen en schuurtjes tegen enorme prijzen. Van ondergrondse riolering, stromend water, frisse bedden of badkamers was nog geen sprake. Sociale onrust was het gevolg. De gebrekkige hygiëne maakte dat cholera-epidemieën snel om zich heen konden grijpen. De komst van de woningcorporatie bracht daar verandering in. De woningcorporatie bouwde betaalbare huizen voor deze mensen, zonder winstoogmerk, om hen een menswaardig bestaan te bieden.

De situatie anno 2018 is natuurlijk heel anders en veel beter. Inmiddels beheren 360 woningcorporaties in Nederland circa 2.4 miljoen woningen. Nog steeds werken wij met hart en ziel voor onze doelgroep, elke dag! Het gaat ons om goede en betaalbare woningen voor onze huidige en toekomstige huurders. Van Alckmaer heeft ‘hart voor wonen’.

Fons Köster
Directeur   

Voorkom Legionella

Wat is legionella?
Legionella is een bacterie. Deze bacterie kan zich vermenigvuldigen in stilstaand water. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een leiding geruime tijd niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent geweest.

Hoe voorkom ik legionella?
Het gevaar van legionella zit in het inademen van kleine druppels. Drinken is dus geen probleem. Hieronder een aantal tips om legionella te voorkomen:

  • Stel het warmwatertoestel (boiler, combiketel, geiser) op minimaal 60°C af.
  • Spoel alle leidingen zo’n twee minuten door bij terugkomst van vakantie. Eerst met heet water, daarna de koude kraan.
  • Voorkom hierbij verneveling door bijvoorbeeld de douchekop in een emmer te houden.
  • Laat ook de tuinslang een paar minuten zonder sproeikop doorlopen voordat u gaat sproeien.
  • Let op weinig gebruikte kranen, laat ook deze wekelijks doorlopen.

Nieuwbouw 49 appartementen De Kroon

Over het project

In opdracht van woningstichting Van Alckmaer bouwt Bouwgroep Dijkstra Draisma 49 energiezuinige appartementen. De woningen worden aangesloten op een warmtenet voor de verwarming en warm water. Er is dus geen gasaansluiting. Verder wordt het gebouw voorzien van zonnepanelen.

Stand van zaken

Er is de afgelopen tijd veel werk verzet. Momenteel zijn we bezig met het dak van het gebouw. Verder is het metselwerk afgerond tot en met de tweede etage.

Planning

De komende weken gaan we aan de slag met het plaatsen van de binnenwanden. Ook worden de vloeren gelegd en gaan we de wanden stucen. In de woningen worden de installatiewerkzaamheden verricht. Het dak wordt voorzien van dakbedekking.

Werkzaamheden tijdens bouwvak

Tijdens de vakantieperiode (bouwvak Noord van 6 t/m 24 augustus) gaan we door met de bouw van de appartementen.

Oplevering appartementen

Medio september 2018 weten wij de definitieve opleverdatum van de appartementen. Van Alckmaer zal naar verwachting de beschikbare appartementen medio september / oktober 2018 gaan adverteren op SVNK.nl Houdt u deze website in de gaten als u interesse heeft in een appartement.

Meer informatie over de huurprijzen en plattegronden volgt in september 2018.

 

Verkoop en vrije huur

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email