logo van Alckmaer
Nieuws uit 2019

Najaar: tijd om de radiatoren te ontluchten

Wanneer u een rammelend of borrelend geluid hoort en uw verwarming niet meer goed warm wordt, is het wellicht nodig om uw verwarming te ontluchten. Het kan namelijk zo zijn dat er luchtbellen in de leidingen zitten. Vaak is dit het geval aan het begin van het koudere seizoen, als de verwarming weer harder moet gaan werken. Naast dat het vervelende geluiden kan opleveren is het ook zonde van de energie, want door de luchtbellen kan uw cv-systeem de warmte niet goed kwijt.

Een paar belangrijke punten voordat u begint:
• Draai eerst alle radiatoren open zodat het water en de lucht in de leidingen en radiatoren wordt verwarmd;
• Zet daarna de thermostaat op de laagste stand en zet de cv-ketel uit;
• Wacht vijf minuten. Pak in de tussentijd alvast het ontluchtingssleuteltje en een doekje.
• Vervolgens kunt u het beste als volgt te werk gaan:
• Begin bij de laagst geplaatste radiator in het huis en werk naar boven toe;
• Pak het ontluchtingssleuteltje en draai hiermee het ventiel aan de zijkant van de radiator open om de radiator te ontluchten;
• Houd een doekje bij het ventiel om het vocht op te vangen;
• Komt er geen lucht, maar water uit? Draai het ventiel dan weer dicht met het ontluchtingssleuteltje en ga verder naar de volgende radiator;
• Controleer bij alle ontluchtingsventielen of er water uitkomt;
• Draai vervolgens de radiatorkranen weer open en zet de thermostaat op de gewenste temperatuur.
• Controleer na tien minuten of de waterdruk in de cv-ketel goed is. Deze moet namelijk tussen de 1,5 en 2 bar zijn. Als de wijzer in het rode gedeelte staat, en de druk dus te laag is, is het nodig om de cv-ketel bij te vullen.


Bekijk hier hoe uw radiatoren kunt ontluchten (bron: YouTube, video Energiewachtgroep):

Kooimeerflats voorbeeldproject Benelux

Op 24 oktober 2019 werd Inge Zwaan (manager Wonen Van Alckmaer) geïnterviewd door Xavier Rousseau van Trespa. Trespa heeft onze Kooimeerflats in Alkmaar uitgekozen als voorbeeldproject in de Benelux. Zowel de binnen- als de buitenzijde van de Kooimeerflats wordt grootschalig gerenoveerd. Zo wordt er onder andere een compleet nieuwe, geïsoleerde gevel aan de galerijzijde geplaatst, gemaakt van Trespa beplating. Een project om trots op te zijn!

Woningen Molenbuurt genomineerd voor Puienprijs!

Van Alckmaer is trots op de realisatie van de 22 sociale huurappartementen in de Molenbuurt, op de locatie van de voormalige discotheek ‘Extase’. De woningen zijn begin dit jaar opgeleverd, en gebouwd door ontwikkelaars Pro6 / Kennemerhaeve en De Geus bouw. Het prachtige ontwerp is genomineerd voor de Puienprijs van de historische vereniging Alkmaar (HVA).

Stem ook op de Molenbuurt!
De Molenbuurt is samen met 4 andere projecten genomineerd in de categorie ‘woonhuizen nieuw – projectmatig gebouwde woningen’. U kunt hier stemmen voor dit fraaie ontwerp.

De Puienprijs wordt op woensdagavond 13 november 2019 om 20.00 uur in Wijkcentrum Overdie uitgereikt. Tijdens deze avond gaat de Puienprijscommissie van de HVA dieper in op de selectie en historie van de nominaties. De toegang is gratis. U bent van harte welkom!

Puienprijs-wandeling
Kom alvast in de stemming met de Puienprijswandeling op zondagmiddag 3 november. De HVA organiseert een wandeling langs alle nominaties. De wandeling is gratis start om 14.00 uur vanaf het Canadaplein.

Appartementen Mauritskade behouden voor sociale huur

Van Alckmaer neemt op 31 december 2019, 54 sociale huurwoningen aan de Mauritskade in Alkmaar over van Mooiland. Deze corporatie uit Noordoost-Brabant wil zich meer richten op haar kerngebied (regio Breda, Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen). Onlangs ontvingen alle huurders van de betreffende woningen van Mooiland een brief over de overname. Medewerkers van Van Alckmaer gaan in november 2019 alvast persoonlijk kennis maken met de bewoners. Van Alckmaer is blij dat de sociale huurwoningen door de overname behouden blijven voor de doelgroep.


Laatste kijkje in de Stadstimmerwerf


Op zaterdagmiddag 14 september 2019 waren onze deuren speciaal geopend voor onze huurders. Het was de laatste keer dat Van Alckmaer de kantoordeuren van de Stadstimmerwerf op de Keetgracht 1 opendeed  tijdens de Open Monumentendag, want in februari 2020 verhuizen we naar ons nieuwe kantoor aan de Camphuysenstraat. Het was een druk bezochte middag met rondleidingen en goede gesprekken onder het genot van een hapje en een drankje!

De Stadstimmerwerf is vermoedelijk rond 1600 gebouwd als opslagloods voor hout. Hier was tevens de werkplaats ingericht om ten behoeve van de stad timmerwerk te verrichten. In 1528 werd voor het eerst een stadsfabrieksmeester aangesteld, die de timmerfabriek ging leiden. Vanaf 1726 werden de eerste werkplekken rond de binnentuin gebouwd. Timmerlieden, schilders en metselaars konden in de ruimtes werken en hun spullen opslaan. Van Alckmaer heeft na een renovatie in 2006 haar intrek genomen in dit rijksmonument.

(foto: op de voorgrond de Werfbrug. Links Oudegracht 2, Kruideniers & Grutterswaren M. Opdam, 1928. Bron: Regionaal Archief Alkmaar)

Van Alckmaer levert duurzame energie aan Alkmaarders

In 2018 zijn er 49 energiezuinige appartementen opgeleverd in wooncomplex De Kroon in de wijk Kooimeer.  Van Alckmaer heeft, onder begeleiding van projectleider René Wiersma, 288 zonnepanelen op het dak van De Kroon geplaatst. Daarnaast is het complex aangesloten op het warmtenet, dat betekent duurzaam stoken met voordelige servicekosten voor de bewoners. 

De 288 panelen produceren genoeg energie voor ongeveer dertig extra huishoudens. Deze energie leveren wij sinds kort aan energiebedrijf Vandebron om gebruikt te kunnen worden door andere Alkmaarders.

Heeft u interesse in echte duurzame stroom van De Kroon? U kunt zich hier aanmelden voor zonne-energie van Van Alckmaer.

 

Samenzijn, net zo waardevol als de klus zelf

Onder begeleiding van Stichting Present, hebben Woonwaard en Van Alckmaer op woensdag 25 september 2019 een ‘Maatschappelijke dag’ georganiseerd. Een dag waarop we ons geheel belangeloos inzetten voor onze huurders. Ook onze samenwerkingspartners Stadswerk en Bouwbedrijf Jac Tromp hebben een bijdrage geleverd door materialen en een vakman te sponsoren! Het programma bestond uit maatschappelijke activiteiten en concrete klussen. Opnieuw bleek hoe waardevol deze themadag is, voor zowel bewoners als medewerkers.


Bezoek Stedelijk Museum
Met bewoners van De Oldenburgh uit Oudorp heeft een groep collega’s het Stedelijk Museum bezocht. Prachtig om te zien hoe het verhaal van één van de medewerkers over de 80-jarige oorlog voor een opleving bij de bewoners zorgde. Bij de tentoonstelling van de Bergense School zagen de bewoners hun directe omgeving terug in de werken.

Samen klussen
Voor de uitvoering van de praktische klussen hebben we alle krachten gebundeld. Zo hebben we met elkaar een complete tuin (voor, zij en achter) aangepast. We hebben de grond onkruidvrij gemaakt zodat de bewoonster haar tuin makkelijk kan onderhouden. Voor haar zoontje hebben we de tuin kindvriendelijk gemaakt. We hebben de tuin geëgaliseerd en graszoden gelegd. Dit graszoden zijn beschikbaar gesteld door Stadswerk. We hebben een zandbak getimmerd en ingegraven. De zandbak en een vakman zijn beschikbaar gesteld door Bouwbedrijf Jac Tromp. Van Alckmaer heeft ook een kleurrijke glijbaan geplaatst. Het werd een fantastische dag, waarbij de ontmoeting soms net zo belangrijk is als de klus zelf.

Kent u een huurder die al langere tijd de deur niet uit is geweest of die een helpende hand kan gebruiken bij een praktische klus? Dat horen we dan graag van u. Begin volgend jaar zullen we hiervoor een oproep doen in deze nieuwsbrief.

Camphuysenstraat: 35 woningen in november op SVNK.nl 

Aan de Camphuysenstraat wordt hard gewerkt aan de bouw van 35 nieuwe energiezuinige appartementen. Ons nieuwe kantoor komt op de begane grond van het gebouw. Het appartementencomplex bestaat uit 25 driekamerappartementen en 10 tweekamerappartementen dichtbij de winkels, het park Oosterhout, de binnenstad en de uitvalswegen.

Deze woningen zullen naar verwachting medio februari 2020 opgeleverd worden aan de nieuwe huurders.

Geïnteresseerd?
Reageren op een woning aan de Camphuysenstraat gaat via www.svnk.nl. In november 2019 komt een speciale advertentie online op SVNK.nl. Hou de website dus goed in de gaten en kijk minimaal één keer per week om de advertentie niet te missen.

 

Samen bouwen aan een nieuwe Bloemwijk!

Afgelopen mei vonden de inspiratiesessies plaats met de bewoners en omwonenden van Bloemwijk. De opkomst was groot! We zijn er blij mee dat er zo’n 140 bewoners de moeite namen om tijdens de sessies mee te denken over hoe de nieuwe Bloemwijk eruit moet komen te zien. Met behulp van lege plattegronden is er in kleine groepjes nagedacht over de openbare ruimte, groen, sociale voorzieningen, woningen en duurzaamheid. Samen werden de puzzelstukjes gelegd en groeide de plattegrond tot een maquette.

De inspiratiesessies leverden veel ideeën op. Deze vormen de basis voor de volgende stap; uitwerking met themawerkgroepen. In deze werkgroepen gaan we samen met bewoners die zich daarvoor hebben opgegeven de ideeën verder uitwerken. Inmiddels zijn er al zo’n 40 aanmeldingen. Bewoners konden kiezen om mee te denken over de volgende thema’s: openbare ruimte en groen, sociaal ontmoeten en voorzieningen, woningen, duurzaamheid en energie. In september gaan de werkgroepen van start. De ideeën die uit de inspiratiesessies en werkgroepen komen, vormen de basis voor het masterplan van Bloemwijk. Volgens ons is dit dé manier om er zeker van te zijn dat we aan een wijk bouwen, waar de huidige en de toekomstige bewoners met plezier zullen wonen! 

 

Visitatie Van Alckmaer; de luiken open!

Iedere woningcorporatie is bij wet verplicht eens in de vier jaar een maatschappelijke visitatie uit te voeren. De vorige visitatie bij Van Alckmaer was in 2014, vandaar dat wij nu aan beurt zijn. Een onafhankelijke visitatiecommissie kijkt de komende maanden kritisch naar wat wij de afgelopen jaren (2015 t/m 2018) hebben gedaan, en welke maatschappelijke waarde wij leverden.

Om een oordeel te vormen, bestudeert de visitatiecommissie allerlei documenten, maar gaat zij ook in gesprek met actieve huurders, de huurdersbelangenvereniging, de gemeente, de wijkagent en andere belanghebbenden. Op basis van al deze informatie vormen zij een oordeel, bijvoorbeeld over de betaalbaarheid van onze woningen, onze bijdrage aan de beschikbaarheid van woningen en onze inzet op duurzaamheid en leefbaarheid.

De visitatie vormt voor ons een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen vier jaar en ook om openheid te bieden over onze resultaten. Openheid aan de visitatiecommissie die onze prestaties gaat beoordelen, maar juist ook openheid aan onze belanghebbenden. Want ook van hen horen wij graag hoe wij als organisatie ervaren worden in de samenwerking en hoe zij onze inzet beoordelen. Daar kunnen we van leren!

Het visitatierapport zal eind 2019 gereed zijn en gepubliceerd worden op deze website.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl