logo van Alckmaer
Nieuws uit 2019

De HBVA is er voor uw belang

 

Ab Elst is de nieuwe voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging van Van Alckmaer. In gesprek met Inge Zwaan, de manager wonen van Van Alckmaer, gaat hij in op de waarde van echt goed contact met de huurders.

Wat doet de HBVA?
Ab: We vertegenwoordigen alle huurders van Van Alckmaer.

Hoe doe je dat? 

Ab: Eerlijk gezegd is het voor mij allemaal nog pril. Ik heb geen ervaring met huurdersorganisaties, maar wel met besturen. Voor mij is het de hoofdzaak om de huurders te bereiken. Ik heb het gevoel dat we niet goed weten wat er leeft onder de huurders. Hoe ervaren zij hun woning en woonomgeving? Daar willen we als bestuur van de HBVA een goed beeld van krijgen. Dat is de grote uitdaging en mijn persoonlijke speerpunt!
Daarnaast denken wij mee en adviseren wij Van Alckmaer. Zo hebben wij laatst adviezen gegeven over de ruil van woningbezit met Woonwaard, over het huurprijsbeleid en het verkoopbeleid. Daarnaast geven we advies aan Van Alckmaer over de jaarlijkse huurverhoging. In de wet is vastgelegd over welke punten de HBVA informatie, advies of instemmingsrecht heeft.

Inge: Ik heb respect voor hoe jullie omgaan met het geven van de adviezen. Het zijn soms behoorlijke ingewikkelde zaken! Het is fijn voor ons dat de HBVA zich daar zo goed in verdiept en meedenkt. Vanuit Van Alckmaer vinden wij het belangrijk om aan de HBVA uit te leggen wat we doen, hoe we het doen, en waarom we bepaalde beslissingen nemen. We nemen het overleg heel serieus. Niet alleen omdat het verplicht is, maar omdat we het écht belangrijk vinden!

Ab, hoe komt het dat je actief bent binnen de HBVA?

Ab: Ik ben begonnen om mee te denken over de werkzaamheden aan de Kooimeerflats. Een buurtbewoner vroeg of ik in de Klankbordgroep wilde. Ik weet niet waarom ze aan mij dacht, zo ben ik er in gerold! Dat was een goede zet, want ik vind het super leuk om te doen. En tja, hoe ben ik dan ook alweer in de HBVA gekomen?


Inge vult aan: Daar heb ik voor gezorgd! Ik zag hoe actief je was in de Klankbordgroep en dacht die moeten we hebben voor de HBVA. In de Klankbordgroep was Ab al een natuurlijk voorzitter en vertegenwoordiger van de groep. Hij is actief in het onderhouden van contacten met medebewoners en goed in het vertegenwoordigen van hun belangen. In zo’n rol is het belangrijk om je ogen en oren open te houden. Dat zag ik bij hem. En Ab is, als het nodig is, kritisch maar wel altijd met respect.

Wanneer kan een huurder bij de HBVA terecht? 

Ab: In principe voor problemen en alle vragen die over het wonen bij Van Alckmaer en de leefomgeving gaan. Maar het is wel goed om te weten dat de HBVA de ‘tweede trap’ is. Stel dat je je vraag bij Van Alckmaer hebt gesteld, en je komt er niet uit of je bent ontevreden over hun antwoord, dan kun je bij ons terecht. Als bestuur kunnen wij een bemiddelende rol spelen.


Inge vult aan: Voor gewone vragen over de woning, reparaties en huurprijs kun je altijd bij Van Alckmaer terecht. Als er dilemma’s zijn, of belangrijke bespreekpunten (bijvoorbeeld duurzaamheid), dan kun je contact opnemen met de HBVA. Zij zijn er voor de belangen van alle huurders. Ik ben blij als de huurdersvereniging voldoende gevoed wordt door de huurders en zich vrij voelt om contact met ons op te nemen en ook kritisch durft te zijn. Zo kan Van Alckmaer de juiste dingen doen. We staan voor laagdrempelige samenwerking. Een belletje, mailtje, appje, elkaar makkelijk weten te vinden. We staan niet tegenover elkaar maar werken aan hetzelfde doel. Wij staan naast elkaar.


Wat wil je bereiken als voorzitter van de HBVA?
Ab: Ik wil bereikt hebben dat alle mensen die bij Van Alckmaer huren een prettige gezonde leefomgeving hebben. Dat gaat zowel om de woning, als om de wijk waarin ze wonen. Ik hoop dat ik dat bij de jaarlijkse ledenvergadering van de leden terugkrijg. Dat zou een prachtig resultaat zijn! Dus: leest u dit interview en heeft u een vraag of issue? Laat het ons weten, dan komen we bij u langs! We gaan het gesprek graag aan!

Inge, wat wil je bereiken met de HBVA?
Inge: Mijn voornaamste belang was om de HBVA weer op volle sterkte te krijgen, en dat we de samenwerking praktisch en leuk houden. Het is niet niks waar je als lid van de HBVA mee te maken krijgt. Van begroting, tot verkoop-, en huurprijsbeleid. Lastige zaken. Het moet ook leuk zijn. De wetgeving heeft het wel ingewikkeld gemaakt. Het is belangrijk dat de HBVA echt contact heeft met huurders. Zo kunnen zij zo goed mogelijk laten horen wat er onder de huurders leeft.

Ab, hoe kunnen bewoners met jou in contact komen?
Ab: Dat kan via onze website www.hbvva.nl. Je kunt mailen naar info@hbvva.nl of even bellen met 06 – 150 70 832. We zijn altijd bereikbaar! Is er bijvoorbeeld een moment waarbij u een groepje buren bij elkaar brengt? Laat het mij weten, dan haak ik met plezier aan! Ik hoor graag hoe u woont en hoe uw woonomgeving ervaart!

Vaak wordt gedacht, zolang alles goed gaat, heb ik de HBVA niet nodig. Maar ook als dingen goed gaan, horen we dat graag. Positieve ervaringen en voorbeelden kunnen we ook gebruiken en toepassen bij andere woningen/buurten!

Verkoop en vrije huur

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email