logo van Alckmaer
Nieuws uit 2018

Groot onderhoud Kooimeerflats

 

Dinsdag 6 februari tekenden Van Alckmaer voor Wonen en bouwbedrijf Hemubo de samenwerking voor het groot onderhoud aan de drie galerijflats (218 woningen) aan de Amalia van Solmsstraat, Albertina Agnesstraat en de Vondelstraat, ook wel bekend als de ‘Kooimeerflats’. Deze enorme klus start in april 2018 en moet in oktober 2019 afgerond zijn.

Er is een klankbordgroep in het leven geroepen en de woonwensen van de bewoners zijn meegenomen in de planvorming. Het bleek dat veel overlast wordt ervaren van hangjongeren op de galerijen. Dat wordt onder andere opgelost door de brandtrap af te sluiten. Daarnaast gingen veel klachten over geluidsoverlast, vocht en tocht. Door het verlagen van de plafonds, goede isolatie, mechanische ventilatie en een volledig nieuwe badkamer, toilet en keuken is dat straks verleden tijd.

De klankbordgroep bestaat uit 15 bewoners, waaronder Ab Elst, Placido Jorge Castro en Margriet Chang Sanhueza. Ze zijn alle drie ontzettend enthousiast over de plannen zoals die er nu liggen. Placido: “Ik heb mezelf opgegeven voor de klankbordgroep en heb daar zeker geen spijt van. Door de ophanden zijnde renovatie heb ik veel meer contact met mijn buurtgenoten.” Meerdere keren zijn er vanuit de klankbordgroep aanpassingen voorgesteld en doorgevoerd. Margriet: “We hebben heel veel ruimte gekregen om op voorlopige plannen commentaar te leveren en er is naar ons geluisterd.”

De woningen worden toekomstbestendig qua uitvoering, comfort en duurzaamheid. Alle appartementen gaan van het gas af en worden aangesloten op het warmtenet van de HVC. Ze gaan naar energielabel A+ en worden voorbereid voor Nul Op de Meter. Dat draagt bij aan het beperken van de woonlasten voor de bewoners. Van Alckmaer voert na het groot onderhoud geen huurverhoging door. Daarnaast krijgen alle bewoners 1000 euro vergoeding voor de overlast.

Er bleek ook veel onvrede te leven onder bewoners over veiligheid en sociale samenhang. Van Alckmaer heeft bureau Kleinschalige Culturele Producties ingeschakeld om informatie bij de bewoners op te halen over de woonbeleving in de flat en wijk. Er liggen inmiddels verscheidene plannen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en om de sociale samenhang te versterken.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email