logo van Alckmaer
Nieuws uit 2019

Help mee om meeuwenoverlast te voorkomen


Het voorjaar is begonnen en dat betekent dat meeuwen starten met nestelen en broeden. In de periode tot augustus veroorzaken zij veel overlast door vervuiling op straat. U kunt meehelpen om overlast te voorkomen door geen troep, oud brood of ander eetbaar afval op straat te gooien. Voer de meeuwen niet. Zolang er voedsel is voor meeuwen, zullen ze de stad niet verlaten. Bovendien is dat ook ongezond voor de meeuwen. Gebruik s.v.p. (ondergrondse) containers voor uw afval en meld overlast via de website van de gemeente Alkmaar (www.alkmaar.nl) of via 14 072.

Verkoop en vrije huur

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email