logo van Alckmaer
Huur en koop

Huuropzegging

Woont u in een huurwoning van Van Alckmaer en gaat u binnenkort verhuizen? U kunt uw huur schriftelijk opzeggen op elke (werk)dag van de maand. De opzegtermijn is minimaal één maand. Als u de huur tijdig opzegt, heeft u meer tijd om de woning in orde te brengen volgens de voorschriften van Van Alckmaer. U kunt de huur gemakkelijk opzeggen door een opzegformulier in te vullen. Misschien heeft u aanpassingen in uw woning aangebracht?

Van Alckmaer bevestigt binnen twee dagen uw opzegging. In deze bevestigingsbrief staat vermeld of de opzichter een voorcontrole komt doen of dat er telefonisch contact met u wordt opgenomen.

Tegelijk met de bevestigingsbrief ontvangt u richtlijnen voor de oplevering van de woning. Als u eenvoudige veranderingen heeft gedaan aan de woning, kunt u deze meestal laten zitten. Na de verhuizing ontvangt u (indien van toepassing) een afrekening van de servicekosten.

Afstandsverklaring
Door het ondertekenen van de afstandsverklaring, verklaart u het volgende:

  • U doet afstand van uw recht op de woning waarvan u hoofdhuurder/medehuurder bent.
  • Door middel van deze afstandsverklaring vervalt uw recht op de woning en de daarbij horende verplichtingen.
  • De blijvende huurder is op de hoogte van deze afstandsverklaring en gaat hiermee akkoord. Alle rechten en plichten betreffende deze woning neem hij/zij op zich.
  • U dient de woning al te hebben verlaten op het moment dat u de afstandsverklaring bij Van Alckmaer indient.
Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl