logo van Alckmaer
Huur en koop

Sociale huurwoning

Huren bij Van Alckmaer

Als actieve organisatie op het gebied van sociale woningbouw verhuren wij sociale huurwoningen in de gemeenten Alkmaar en Bergen NH.

 

Sociale huurwoningen

Ons aanbod aan sociale huurwoningen, dat zijn woningen met een huurprijs onder € 737,14 per maand (prijspeil 2020), vindt u op de pagina Woningaanbod Sociale huur van de SVNK.

Sociale huurwoningen worden voor minimaal 80% toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen lager dan
€ 39.055,- (prijspeil 2020). Overige sociale huurwoningen kunnen toegewezen worden aan huishoudens met een maximaal jaarinkomen van € 43.574,- (prijspeil 2020).

Passend toewijzen
Vanaf 1 januari 2016 moeten woningcorporaties Passend Toewijzen. Dit is regelgeving vanuit het Rijk, met als doel dat woningzoekenden met een laag inkomen alleen kunnen reageren op huurwoningen met een lage huurprijs die op de website van het SVNK wordt geadverteerd. Woningzoekenden die vanwege de hoogte van het huishoudinkomen geen huurtoeslag ontvangen mogen wel op alle woningen reageren. Het inkomen mag dan maximaal € 43.574,- (prijspeil 2020) zijn.

Heeft u een inkomen onder de huurtoeslaggrens, dan gelden de volgende regels voor u:

Huishoudtype Uw inkomen Max. netto huurprijs (2020)
1 persoon en jonger dan AOW-leeftijd* < € 23.225 Max. € 619,01
1 persoon en ouder dan AOW-leeftijd* < € 23.175 Max. € 619,01
2 personen en beiden jonger dan AOW-leeftijd* < € 31.550 Max. € 619,01
2 personen en één ouder dan AOW-leeftijd* < € 31.475 Max. € 619,01
3 of meer personen en allen jonger dan AOW-leeftijd* < € 31.550 Max. € 663,40
3 of meer personen en één ouder dan AOW-leeftijd* < € 31.475 Max  € 663,40

 

 

Om welk inkomen gaat het?
Het gaat om het verzamelinkomen van het huishouden, waarbij het inkomen van inwonende kinderen niet mee telt. U kunt hiervan een Inkomensverklaring aanvragen via de Belastingtelefoon, nummer 0800 – 0543.  Meer informatie staat bij de pagina Veelgestelde vragen van de SVNK.

 

Administratiekosten en kosten naambordje bij aangaan van huurcontract bij Van Alckmaer

Indien u een huurcontract aangaat bij Van Alckmaer rekenen wij éénmalig € 16,50 administratiekosten en € 7,50 voor het maken van een naambordje (prijspeil 2020).

Inschrijven

Wilt u een woning huren in Alkmaar en voldoet u aan de voorwaarden? U kunt alleen reageren op de huurwoningen als u bij SVNK bent ingeschreven als woningzoekende vanaf 18 jaar. Het inschrijfgeld is € 7,50 per jaar. U kunt zich inschrijven als woningzoekende via het Inschrijfformulier op de website van de SNVK website van de SVNK .

 

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl