logo van Alckmaer
Huur en koop

Woningruil

Woningruil is een manier om in aanmerking te komen voor een andere woning. U moet zelf een ruilpartner zoeken. Heeft u iemand gevonden, dan doorloopt u de volgende stappen:

 1. U vult het woningruilformulier in. Samen met het formulier stuurt u de volgende gegevens van uw ruilpartner naar Van Alckmaer (inleveren mag natuurlijk ook):
  kopie geldig legitimatiebewijs
  kopie huurovereenkomst
  recente inkomensgegevens
  inkomensverklaring (IBRI) van de Belastingdienst
  verhuurdersverklaring, waaruit blijkt dat de kandidaat geen huurschuld achterlaat en in het verleden geen overlast heeft veroorzaakt.
 2. De woonconsulent maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek met uw ruilpartner.
 3. Een ruilaanvraag kost € 35. Als één van de ruilkandidaten besluit dat de ruil niet doorgaat, betalen wij dit geld niet terug. Dit geldt ook als beiden de woningruil annuleren.
 4. Wanneer wij de aanvraag voor woningruil in behandeling nemen, maken wij een afspraak voor u met de opzichter van Van Alckmaer. De opzichter beoordeelt of de technische staat van uw huidige woning zodanig is dat wij de woningruil accepteren.
 5. Na toestemming van Van Alckmaer kunt u uw woning opzeggen en maken wij een afspraak voor het ondertekenen van het contract.
 6. Bij woningruil wordt een clausule in het contract opgenomen dat u minimaal 1 jaar in de betreffende woning blijft wonen.

Uw ruilpartner moet voldoen aan de eisen van de gemeentelijke huisvestingsverordening voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning. Voor informatie over passendheid en regels, zie de website van het svnk

Het is niet toegestaan te verhuizen voordat de woningruilprocedure helemaal is afgerond.

Handige sites

U kunt via verschillende sites informatie over ruilwoningen in heel Nederland vinden. Hieronder vindt u links naar woningruilsites.

 

 

 

Opzegformulier woning
Hierbij dienen
Kandidaat 1
Naam ( + voornaam voluit)
Adres
Telefoon
Woonplaats
Email

 

en
Kandidaat 2
Naam ( + voornaam voluit)
Adres
Telefoon
Woonplaats
Email

 
Een verzoek tot woningruil tussen woningen:
 

Adres
Woningtype
Netto huurprijs*
Huursubsidie*
Huidige verhuurder
Reden 1
Reden 2

*Netto huurprijs en huursubsidie zijn per maand
 
Hierbij verklaren de beide kandidaten, rechtmatige gebruikers van de bij de onderstaande ruil betrokken woningen, voor zichzelf en voor hun gezinsleden, dat zij na inwilliging van het verzoek de door hen gewenste woonruimte ook daadwerkelijk in gebruik zullen nemen en geen vastomlijnde plannen hebben om binnen 1 jaar nadat de ruiling heeft plaatsgevonden, andere woonruimte in gebruik te nemen.
 

Datum
Plaats
Burgerservicenummer kandidaat 1
Burgerservicenummer kandidaat 2

 

Persoonlijke gegevens kandidaat 1
Naam
Geboortedatum
Huidig adres
Postcode/woonplaats
Naam partner
Geboortedatum
Huidig adres
Kinderen
Naam
Geboortedatum
Naam
Geboortedatum
Naam
Geboortedatum
Belastbaar inkomen
S.v.p toevoegen
alle jaaropgaven van alle leden (ouder dan 26 jaar) van het huishouden, drie laatste loonstroken, recent uittreksel adressenregister (niet ouder dan drie maanden)
Graag de bestanden inpakken (max. 5MB)

 

Persoonlijke gegevens kandidaat 2
Naam
Geboortedatum
Huidig adres
Postcode/woonplaats
Naam partner
Geboortedatum
Huidig adres
Kinderen
Naam
Geboortedatum
Naam
Geboortedatum
Naam
Geboortedatum
Belastbaar inkomen
S.v.p toevoegen
alle jaaropgaven van alle leden (ouder dan 26 jaar) van het huishouden, drie laatste loonstroken, recent uittreksel adressenregister (niet ouder dan drie maanden)
Graag de bestanden inpakken (max. 5MB)


Verkoop en vrije huur

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email