logo van Alckmaer
Van Alckmaer

Huurbevriezing en huurverlaging

De Woonbond en Aedes hebben een sociaal huurakkoord gesloten. Daarin staan ook afspraken over huurverlaging en huurbevriezing voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Maar hoe zit het precies met die huurverlaging en huurbevriezing? Wanneer kun je het krijgen en hoe vraag je het aan?

Wat is huurbevriezing?
Huurbevriezing betekent dat uw huur dit jaar hetzelfde blijft. U krijgt dus géén huurverhoging per
1 juli 2020.

Wie kan huurbevriezing vragen?
In 2020 gaat het om twee groepen huurders van een sociale huurwoning:

Groep 1
Huishoudens waarvan de kale huur (huur zonder servicekosten) boven de ‘aftoppingsgrens’ ligt en een laag inkomen hebben.

De aftoppingsgrens in 2020 is:
– € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
– € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.

Met ‘laag inkomen’ wordt bedoeld:
– Lager dan €15.500 als je alleen woont
– Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
– Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont

Groep 2
Huishoudens waarvan de kale huur (huur zonder servicekosten) boven de € 737,14 ligt en een iets hoger inkomen hebben.

Met ‘iets hoger inkomen’ wordt bedoeld:
– Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont
– Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
– Tussen €33.500  en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.

Wie kan huurverlaging vragen?
Huishoudens waarvan de kale huur (huur zonder servicekosten) boven de € 737,14 ligt en een laag inkomen hebben.

Met ‘laag inkomen’ wordt bedoeld:
– Lager dan €15.500 als je alleen woont
– Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont
– Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont

Hoe vraag ik huurverlaging of huurbevriezing aan?
Als u om huurverlaging of huurbevriezing vraagt, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Een inkomensverklaring uit 2018 van u en eventuele inwonende (volwassen) medebewoners nodig. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst of via de Belastingtelefoon.
  • We vragen ook om een uittreksel uit de Basisregistratie Personen, waarmee u kunt bewijzen hoeveel mensen er op uw adres zijn ingeschreven. Dit uittreksel kunt u opvragen bij uw gemeente.
  • Verder vragen wij om 3 recente loonstroken of uitkeringsspecificaties.

Uw aanvraag kunt u, samen met de bewijsstukken, naar ons opsturen. Dat kan via ons emailadres info@vanalckmaer.nl of via de post.

Vanaf wanneer kan ik het aanvragen?
De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd. Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dat moet je aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat en uiterlijk 15 april 2020 bij ons aanvragen.

Hoe lang geldt de huurverlaging of huurbevriezing?
De huurbevriezing geldt voor 1 jaar. Als uw situatie volgend jaar hetzelfde is, moet u opnieuw een aanvraag doen voor huurbevriezing. Een huurverlaging is definitief. U krijgt dan volgend jaar wel weer een huurverhoging over uw nieuwe huur.

Ik kom niet in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging, maar ik heb moeite om mijn huur te betalen. Wat nu?
Neem dan contact op met Van Alckmaer. Samen kijken we of er een oplossing mogelijk is voor uw situatie.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl