logo van Alckmaer
Huurdersbelangen

Huurdersbelangen

Huurdersbelangenvereniging Van Alckmaer

De huurdersbelangenvereniging behartigt de collectieve belangen van alle huurders van Van Alckmaer. Het bestuur van de huurdersbelangenvereniging overlegt regelmatig met Van Alckmaer over zaken zoals de jaarlijkse huurverhoging, de servicekosten, verkoop- en onderhoudsbeleid. Ook biedt zij ondersteuning aan de verschillende bewonerscommissies.

Als huurder kunt u lid worden van de huurdersbelangenvereniging, dit kost € 0,50 per maand en wordt via uw huurbetaling geïnd.

De afspraken over de betrokkenheid van huurders, bewonerscommissies en de huurderbelangenvereniging zijn vastgelegd in een participatieovereenkomst. Voor meer informatie of contact met de huurdersbelangenvereniging zie: www.hbvva.nl

Bewonerscommissies

Een bewonerscommissie is een afvaardiging van huurders uit een bepaalde buurt, wijk of complex. Zij behartigen de belangen van de huurders die daar wonen en voeren hierover overleg met Van Alckmaer.

Alles in en rondom de woning en wat zich in de buurt afspeelt, kan onderwerp van gesprek zijn.

Wilt u  weten of er bij u in de buurt een bewonerscommissie actief is? Neemt u dan contact op met Van Alckmaer info@vanalckmaer.nl.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl