logo van Alckmaer
Huurdersbelangen

Overlast

Overlast melden

U geniet van uw woning én woonomgeving. Echter waar mensen wonen, is het bijna onvermijdelijk dat bewoners soms last van elkaar hebben. Vaak ligt de oplossing van eventuele overlast letterlijk binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met uw buren lost in de regel meer op dan een klacht bij de woningcorporatie of politie. Misschien hebben buren helemaal niet in de gaten dat ze overlast veroorzaken en leidt het gesprek eenvoudig tot vermindering van de klachten.

Als een gesprek niet helpt

Slaagt u er niet in samen met uw buren tot een oplossing te komen? Dan is het goed u af te vragen: waar gaat het precies om? Komt de overlast vaak voor of slechts een enkele keer? Een mogelijke volgende stap is te onderzoeken of u de enige bent die overlast ervaart. Wellicht zijn er andere omwonenden die dezelfde klachten hebben. Als u samen met anderen actie onderneemt, kan dit soms meer effect hebben.

Buurtbemiddeling

Reageren uw buren niet op uw meldingen of durft u ze niet te benaderen, dan kunt u een beroep doen op buurtbemiddelaars. Buurtbemiddelaars lossen al vijf jaar problemen op in de wijk. Ze helpen problemen tussen bewoners de wereld uit en zorgen zo dat het dagelijks leven in de buurt een stuk plezieriger blijft: de buurtbemiddelaars. Altijd neutraal, altijd bezig mensen samen een oplossing te laten uitdokteren. “Wij denken niet in gelijk of ongelijk.”

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via de telefoon (06) 24 36 81 53 of via de mail info@debemiddelingskamer.nl.

Informatie vind u op www.debemiddelingskamer.nl of lees Buurtbemiddeling info

Is uw overlast niet voor buurtbemiddeling geschikt, vul dan onderstaand formulier in. Van Alckmaer neemt dan contact met u op. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

MELDINGSFORMULIER INZAKE OVERLAST
Naam en voorletter(s)

Adres

Postcode

E-mailadres

Telefoonnummer(s)

Geboortedatum

Geslacht
ManVrouw

In welk soort woning woont u?

Welke etage?

Met hoeveel personen woont u in de woning?

Sinds welk jaar woont u in de woning?
(zie huurcontract)

Heeft u al eens eerder een klacht bij Van Alckmaer gemeld?

Wanneer was dat?

Hoe is de klacht toen opgelost?

Gegevens van de overlastveroorzaker(s)
Naam (namen):

Adres(sen):

Soort overlast
Welk soort overlast ervaart u?

Oorzaak van de overlast
Kunt u aangeven wat de oorzaak van de overlast is?

Eventueel toelichting:

Oorzaak gevoeligheid voor overlast
Kunt u omstandigheden aangeven waardoor U gevoeliger bent voor overlast?

Eventueel toelichting:

Tijden terugkerende overlast
Wanneer is de overlast begonnen?

Is er een regelmatig patroon?
JaNee

Op welke tijdstippen heeft u er het meeste last van?

Hoe lang duurt de overlast meestal?

Andere buren of getuigen
Zijn er meerdere buren die overlast ervaren?
JaNeeWeet ik niet

Zijn zij bereid een meldingsformulier in te vullen?
JaNeeWeet ik niet

Zijn er derden die overlast hebben waargenomen?
JaNeeWeet ik niet

Ondernomen acties
Heeft u de overlastveroorzakers aangesproken op hun gedrag?
JaNee

Hoe vaak en wanneer heeft u dat gedaan?

Persoonlijk gesprek
Aantal keer:
Wanneer:

Brief gestuurd
Aantal keer:
Wanneer:

Telefonisch
Aantal keer:
Wanneer:

Anders, namelijk

Wat was de reactie?

Hoe was het resultaat van de ondernomen actie?

Heeft u andere instanties of personen ingeschakeld?
JaNee

Welke instanties of personen heeft u dan ingeschakeld? Ook aangeven hoe vaak en wanneer.

Politie
Aantal keer:
Wanneer:

Gemeente
Aantal keer:
Wanneer:

Buurtconciërge
Aantal keer:
Wanneer:

Anders, namelijk

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl