logo van Alckmaer
Nieuws uit 2019

Opvallend portiek bij koffiemomenten Ommeringflats

In de Ommeringflats (Graalstraat, Roelantstraat en Montalbaen) in Nieuw Overdie gaan we bij de bewoners op de koffie om te weten hoe zij de leefbaarheid in de buurt en het complex ervaren. Woonconsulent sociaal beheer, Afianne Blok, gaat met een picknickmand met koffie en thee bij de bewoners op bezoek. Daarbij neemt ze een collega of iemand van de huurdersbelangenvereniging mee.

De reacties zijn tot nu toe overwegend positief, één portiek in de Montalbaen viel in positieve zin op. Dit portiek bevat 9 appartementen met in totaal 6 verschillende nationaliteiten (Nederland, Egypte, Turkije, Syrië, Marokko en Suriname) en 5 verschillende gezinssamenstellingen. De leeftijden variëren van nog niet geboren baby’s tot mensen van in de zeventig. Een deel van hen treft u aan op deze vrolijke foto.

‘De mensen zijn behulpzaam en doen hier graag iets voor elkaar’
Ondanks de grote diversiteit in dit portiek, wonen bewoners heel prettig samen en geven zij allemaal aan blij te zijn met de buren. De mensen zijn behulpzaam en doen hier graag iets voor elkaar. Zo wordt de vuilniszak van iemand die slecht ter been is mee naar beneden genomen en neemt een ander de boodschappen voor bijvoorbeeld een alleenstaande moeder mee naar boven. Bewoners kennen elkaar en er is sprake van een positieve sociale controle en soms wordt er zelfs bij elkaar gegeten.

Een goed voorbeeld hoe verschillende culturen onder één dak samen wonen en met elkaar zorgen voor een prettige woonomgeving. De koffiemomenten gaan de komende maanden nog door. Uiteraard volgt er na afloop een terugkoppeling. We zijn overal gastvrij ontvangen en de gesprekken zijn plezierig.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl