logo van Alckmaer
Nieuws uit 2014

Projecten

1-2-2014 – Projecten
Karel van Manderstraat

Voor de bouwvakvakantie 2013 is Van Alckmaer gestart met de uitvoering van de schilingreep aan de 47 eengezinswoningen in de Karel van Manderstraat.
De schilingreep bestaat op hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden; het vernieuwen van de entree, vervangen aluminium ramen en deurkozijnen, plaatsen van isolatieglas, isoleren van de buitengevels en voorzien van steenstrips, isoleren van het dak en vernieuwen dakpannen. Het streven is om conform afspraak het gehele complex voor 1 maart 2014 op te leveren.

foto

M. Stokelaan

In mei 2013 is Van Alckmaer gestart met het verbeteren van de schil en portieken van de woningen aan de Melis Stokelaan. Alle woningen zijn aangesloten op het warmtenet van de Huisvuilcentrale. Het warmtenet is een ondergronds leidingennet dat warmte levert om woningen te verwarmen. De bron van deze warmte is de afvalenergiecentrale van HVC aan de Jadestraat in Alkmaar. Door verbranding van afval dat niet geschikt is voor hergebruik of recycling komt veel warmte vrij om de aangesloten woningen te verwarmen. Hiervoor hoeft dan geen fossiele brandstof meer gebruikt te worden. Dat zorgt voor een flinke reductie van de CO2- uitstoot. Met de Melis Stokelaan sluit Van Alckmaer voor de tweede keer woningen in de bestaande bouw op de restwarmte van de HVC aan (woningen Uitenboschstraat zijn ook aangesloten). Hiermee levert Van Alckmaer een bijdrage aan de duurzaamheid.
Alle 54 woningen zijn inmiddels verhuurd. Er is een sociaal beheerplan ontwikkeld om de leefbaarheid in en rondom het complex te waarborgen.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl