logo van Alckmaer
Nieuws uit 2018

Regionale corporaties ‘van gas los’!

Het warmtenet Regio Alkmaar dat ligt in de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Langedijk en Heerhugowaard, is sinds begin januari aangesloten op de bio-energiecentrale van HVC. Hierdoor is de geleverde warmte voor alle aangesloten huizen en gebouwen 100% groen. In december 2017 is het warmtenet uitgeroepen tot het duurzaamste warmtenet van Nederland.

De bio-energiecentrale maakt duurzame energie en warmte door afvalhout en gedroogd slib te verbranden. Op dit moment zijn er zo’n 6.000 aansluitingen op het 30 kilometer lange warmtenet. De komende jaren zal dit worden uitgebreid naar ruim 15.000. Het effect is fors: één woning aansluiten op het warmtenet levert jaarlijks net zo veel terugdringing van CO2 op als 22 zonnepanelen op het dak. Steeds meer Alkmaarse woningen en grote gebouwen zoals het AZ-stadion, zwembad Hoornse Vaart, en het nieuwe poppodium Victorie, profiteren van het duurzaamste warmtenet van Nederland.

De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat is een enorme opgave. Onderdeel van die opgave is een aardgasvrij Nederland; ruim 7 miljoen huishoudens moeten van het aardgas af. De Alkmaarse woningcorporaties Van Alckmaer voor Wonen, Kennemer Wonen, Woonwaard en Woningstichting Langedijk tekenden onlangs een verklaring (manifest ‘van gas los’) waarin ze belanghebbenden oproepen om gezamenlijk te werken aan een regionaal plan voor energietransitie. De corporaties kiezen voor all electric of duurzame warmte bij nieuwbouw, maar ook steeds vaker als toepassing voor bestaande woningen.

Klink hier voor het filmpje over het HVC warmtenet.

Verkoop en vrije huur

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email