logo van Alckmaer
Nieuws uit 2019

Samen bouwen aan een nieuwe Bloemwijk!

Afgelopen mei vonden de inspiratiesessies plaats met de bewoners en omwonenden van Bloemwijk. De opkomst was groot! We zijn er blij mee dat er zo’n 140 bewoners de moeite namen om tijdens de sessies mee te denken over hoe de nieuwe Bloemwijk eruit moet komen te zien. Met behulp van lege plattegronden is er in kleine groepjes nagedacht over de openbare ruimte, groen, sociale voorzieningen, woningen en duurzaamheid. Samen werden de puzzelstukjes gelegd en groeide de plattegrond tot een maquette.

De inspiratiesessies leverden veel ideeën op. Deze vormen de basis voor de volgende stap; uitwerking met themawerkgroepen. In deze werkgroepen gaan we samen met bewoners die zich daarvoor hebben opgegeven de ideeën verder uitwerken. Inmiddels zijn er al zo’n 40 aanmeldingen. Bewoners konden kiezen om mee te denken over de volgende thema’s: openbare ruimte en groen, sociaal ontmoeten en voorzieningen, woningen, duurzaamheid en energie. In september gaan de werkgroepen van start. De ideeën die uit de inspiratiesessies en werkgroepen komen, vormen de basis voor het masterplan van Bloemwijk. Volgens ons is dit dé manier om er zeker van te zijn dat we aan een wijk bouwen, waar de huidige en de toekomstige bewoners met plezier zullen wonen! 

 

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl