logo van Alckmaer
Van Alckmaer

Servicekosten

Voor 1 juli ontvangen huurders post over de jaarlijkse afrekening van de servicekosten over het afgelopen kalenderjaar (januari tot en met december). Met die brief leggen wij uit wat “de jaarlijkse afrekening van servicekosten” voor u betekent.

 

Wat zijn servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen?

Servicekosten zijn de kosten van de woning die wij als verhuurder naast de kale huurprijs berekenen voor leveringen en diensten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud en verlichting van de algemene ruimte en water.

 

Maandelijks betaalt u een voorschot voor de servicekosten in uw huur. Jaarlijks rekenen wij op basis van de werkelijk gemaakte kosten deze servicekosten met u af.

 

Toelichting afrekening servicekosten Van Alckmaer van het afgelopen kalenderjaar

In het toegevoegde overzicht treft u de afrekening van uw servicekosten over het afgelopen kalender jaar aan. Als uit de afrekening blijkt dat u een bedrag van ons ontvangt, wordt het bedrag automatisch binnen drie weken aan u overgemaakt op het bij ons bekende rekeningnummer. Als u een bedrag moet bijbetalen, dan kunt u daarvoor de bijgevoegde acceptgiro gebruiken.

 

Toelichting bijlage afrekening servicekosten Techem afgelopen kalenderjaar (niet alle huurders ontvangen deze bijlage)

De tweede bijlage die u aantreft is de afrekening van servicekosten voor warmtelevering en- /of water van Techem aan. Deze sturen wij u ter informatie. Het hierin genoemde te verrekenen bedrag (nog te betalen / nog te ontvangen) is al verwerkt in de afrekening servicekosten van Van Alckmaer van afgelopen kalenderjaar. Het is dus geen extra rekening, maar een uitgebreidere toelichting. Niet alle huurders ontvangen deze bijlage.

 

Nadere informatie

Heeft u vragen over deze brief, kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer (072) 541 03 40 en vragen naar één van onze medewerkers van de afdeling Wonen.

Verkoop en vrije huur

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email