logo van Alckmaer
Over Van Alckmaer

Missie en visie

Van Alckmaer beschouwt iedere klant als een individu. Wij respecteren zoveel mogelijk de eigen meningen, ideeën en wensen van onze huurders over wonen, de inrichting van hun huis en plezierig leven in een aantrekkelijke woonomgeving. De een wil bijvoorbeeld zo goedkoop mogelijk wonen; de ander zoekt comfort en wil daar ook graag meer voor betalen.

Wij helpen onze klanten graag bij het formuleren van hun wensen en proberen zoveel mogelijk keuzevrijheid te bieden. Onze organisatie is zo ingericht, dat elke klant te maken heeft met vaste medewerkers. Zij nemen alle activiteiten, werkzaamheden en contacten voor een bepaald deel van Alkmaar voor hun rekening. Op die manier staan onze medewerkers dicht bij onze klanten. Het signaleren van behoeften en wensen én het daarop inspringen wordt zo een stuk makkelijker.

Als oudste woningcorporatie van Alkmaar zien wij het als onze plicht ervoor te zorgen dat panden met een historische waarde behouden blijven. Wij leveren een actieve bijdrage aan de verwerving en instandhouding van gebouwen met een historische waarde voor de stad Alkmaar.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de volkshuisvesting en het ontstaan van Van Alckmaer? Lees meer over de volgende onderwerpen:

Verhuurbare Eenheden in Alkmaar

Van Alckmaer is actief in de stad Alkmaar. Wij verhuren ruim 2700 VHE’s. Dit zijn verhuurbare eenheden in verschillende prijsklassen, bestaande uit:

  • galerij- of portiekwoningen
  • gezinswoningen
  • garages
  • bedrijfsonroerend goed.

Sociaal betrokken woningcorporatie Alkmaar

Van Alckmaer is een maatschappelijk betrokken en klantgerichte organisatie.

Onze missie

VAN ALCKMAER VERHUURT, BEHEERT & REALISEERT:

  • Voldoende en passende woningen van goede kwaliteit.
  • In levensloopbestendige wijken in de regio Alkmaar.
  • Voor onze primaire doelgroep van huishoudens met een laag inkomen.
  • Met een sterke focus voor het beheer en behoud van monumentale panden.

Onze doelgroep

Mensen die een woning willen huren in Alkmaar, maar die het zelfstandig niet redden op de woningmarkt. Primair gaat het om mensen met een gezamenlijk bruto jaarinkomen tot € 36.165,- (peil 2017). Wij bieden deze mensen sociale huurwoningen met een maximale huur van € 710,68 (prijspeil 2017).

De woningtoewijzing verloopt via het SVNK.

Verkoop en vrije huur

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email