logo van Alckmaer
Over Van Alckmaer

Ondernemingsplan, Missie en visie

Ondernemingsplan ‘De Kracht voor Alkmaar’

Als oudste woningcorporatie van Alkmaar zien wij het als onze plicht ervoor te zorgen dat panden met een historische waarde behouden blijven. Wij leveren een actieve bijdrage aan de verwerving en instandhouding van gebouwen met een historische waarde voor de stad Alkmaar.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de volkshuisvesting en het ontstaan van Van Alckmaer? Lees meer over de volgende onderwerpen:

Verhuurbare Eenheden in de gemeenten Alkmaar en Bergen

Wij verhuren ruim 2700 VHE’s. Dit zijn verhuurbare eenheden in verschillende prijsklassen, bestaande uit:

  • sociale huurwoningen
  • vrije sectorwoningen
  • garages en parkeerplekken
  • bedrijfsonroerend goed.

Maatschappelijk betrokken woningcorporatie Alkmaar

Van Alckmaer is een maatschappelijk betrokken en klantgerichte organisatie.

Onze missie

VAN ALCKMAER VERHUURT, BEHEERT & REALISEERT:

  • Voldoende en passende woningen van goede kwaliteit
  • In levensloopbestendige wijken in de regio Alkmaar
  • Voor onze primaire doelgroep van huishoudens met een laag inkomen
  • Met een sterke focus voor het beheer en behoud van monumentale panden.

Onze doelgroep

Mensen die een woning willen huren in Alkmaar, maar die het zelfstandig niet redden op de woningmarkt. Primair gaat het om mensen met een gezamenlijk bruto jaarinkomen tot € 38.035,- (prijspeil 2019). Wij bieden deze mensen sociale huurwoningen met een maximale huur van € 720,42 (prijspeil 2019).

De woningtoewijzing verloopt via het SVNK.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl