logo van Alckmaer
Nieuws uit 2019

Visitatie Van Alckmaer; de luiken open!

Iedere woningcorporatie is bij wet verplicht eens in de vier jaar een maatschappelijke visitatie uit te voeren. De vorige visitatie bij Van Alckmaer was in 2014, vandaar dat wij nu aan beurt zijn. Een onafhankelijke visitatiecommissie kijkt de komende maanden kritisch naar wat wij de afgelopen jaren (2015 t/m 2018) hebben gedaan, en welke maatschappelijke waarde wij leverden.

Om een oordeel te vormen, bestudeert de visitatiecommissie allerlei documenten, maar gaat zij ook in gesprek met actieve huurders, de huurdersbelangenvereniging, de gemeente, de wijkagent en andere belanghebbenden. Op basis van al deze informatie vormen zij een oordeel, bijvoorbeeld over de betaalbaarheid van onze woningen, onze bijdrage aan de beschikbaarheid van woningen en onze inzet op duurzaamheid en leefbaarheid.

De visitatie vormt voor ons een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen vier jaar en ook om openheid te bieden over onze resultaten. Openheid aan de visitatiecommissie die onze prestaties gaat beoordelen, maar juist ook openheid aan onze belanghebbenden. Want ook van hen horen wij graag hoe wij als organisatie ervaren worden in de samenwerking en hoe zij onze inzet beoordelen. Daar kunnen we van leren!

Het visitatierapport zal eind 2019 gereed zijn en gepubliceerd worden op deze website.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl