logo van Alckmaer
Nieuws uit 2019

Warme ontvangst bij bewoners Mesdaglaan

Leefbare buurten zijn voor u en dus voor Van Alckmaer heel belangrijk. Leefbaarheid en bewonersparticipatie kunnen wij niet van achter ons bureau invullen. Alleen u als huurder kunt aangeven wat nodig is om alle bewoners binnen het complex plezierig te kunnen laten wonen. Om deze behoeften in kaart te brengen, gaan wij op bezoek bij huurders.

In de maanden januari en februari zijn wij gestart met huisbezoeken bij huurders aan de Mesdaglaan. Tijdens het bezoek vragen we hoe het bevalt om aan de Mesdaglaan te wonen en of er zaken zijn die extra aandacht van ons vragen. Ook vragen we of er binnen het portiek sociale contacten met elkaar zijn en of bewoners zich veilig voelen. In juli en augustus gaan we verder met de huisbezoeken en bekijken wij of acties ten behoeve van de leefbaarheid in het complex nodig zijn. Natuurlijk houden wij de bewoners daarvan op de hoogte.

Woonconsulent sociaal beheer Renee van Klompenburg geeft aan dat zij door de bewoners warm is ontvangen. Het wordt gewaardeerd dat wij de tijd nemen om hun verhaal aan te horen. De Mesdaglaan is het eerste complex waar wij dit doen, het is onze ambitie om dit bij steeds meer complexen te doen.

Verkoop en vrije huur

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email