logo van Alckmaer
Nieuws uit 2017

Website voor Bloemwijk online

Veel woningen van Van Alckmaer in Bloemwijk zijn niet meer van deze tijd. Daarom gaan we aan de slag met Bloemwijk, samen met de bewoners.

Van Alckmaer voor Wonen heeft met bewonersavonden op 11 en 12 juli het startschot gegeven naar een vernieuwde, duurzame Bloemwijk. Op de website www.bloemwijkalkmaar.nl kunt u alles lezen over de bewonersavonden en het proces naar een vernieuwde Bloemwijk.

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl