logo van Alckmaer
Nieuws uit 2019

Woonfraude; Wat is het en wat kunnen wij er, samen met u, aan doen?

De wachtlijst voor een sociale huurwoning is lang. Van Alckmaer zorgt samen met andere organisaties dat de woningen volgens de regels worden bewoond. Eén van de manieren is het aanpakken van woonfraude.

Wat is woonfraude?

Het is de bedoeling dat de mensen met wie wij een huurovereenkomst hebben, zelf in de woning wonen. Wij zien wel eens dat een woning wordt bewoond door iemand anders dan onze huurder. Of dat de woning wordt gebruikt voor andere zaken dan wonen. Het gebruik van de woning, anders dan voor wonen door de huurder, noemen wij woonfraude.

Voorbeelden van woonfraude

Als een woning niet wordt bewoond door de huurder, maar bijvoorbeeld wordt gebruikt als bedrijfsruimte, opslagruimte of als postadres, dan is er sprake van woonfraude. Ook als een huurder zijn woning zonder toestemming van de verhuurder aan iemand anders verhuurt, is er sprake van woonfraude. Van Alckmaer staat dit niet toe, sociale huurwoningen zijn hier niet voor bedoeld.

Hoe pakt Van Alckmaer woonfraude aan?

Wanneer er een vermoeden is van woonfraude, stelt Van Alckmaer een onderzoek in. Als blijkt dat er inderdaad sprake is van woonfraude, loopt de huurder het risico dat de huurovereenkomst stopt. Het stoppen van de huurovereenkomst wegens woonfraude kan een huurder heel veel geld kosten. Tot nu toe hebben wij in 2019 al 11 woningen aan nieuwe huurders kunnen aanbieden, na beëindiging van de huur wegens woonfraude.

Vermoedt u woonfraude?

Om woonfraude op te sporen, zijn wij afhankelijk van de meldingen van oplettende buurtgenoten. Staat de huurwoning naast u leeg? Of denkt u dat er andere mensen in de woning van uw buren wonen? Dan kan er sprake zijn van woonfraude. Meld woonfraude door een e-mail te sturen naar info@vanalckmaer.nl of te schrijven naar Keetgracht 1, 1811 AM Alkmaar.

Bent u van plan om langer dan twee maanden uw woning te verlaten?

Dan moet u ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit kunt u doen door een formulier bij ons in te vullen. Er zijn verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het behoud van uw woning. Meer informatie staat op onze website, maar natuurlijk bent u ook van harte welkom bij ons met uw vragen.

Heeft u vragen over uw eigen woonsituatie?

Het kan zijn dat u, na het lezen van deze tekst, vragen hebt over uw eigen woonsituatie. U gaat bijvoorbeeld voor langere tijd naar het buitenland voor vakantie of werk, u wilt een kamer verhuren of u bent van plan een bedrijf te starten. Neem hierover dan altijd vooraf contact op met Van Alckmaer. Wij informeren u graag over de mogelijkheden, maar ook over uw verplichtingen.

 

Adres
Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar

Tel (072) 541 03 40
Email info@vanalckmaer.nl